Uudised

Täna, ülemaailmsel ligipääsetavuse teadlikkuse päeval juhib Eesti Puuetega Inimeste Koda tähelepanu kultuurisündmuste ligipääsetavusele.

Ligipääsetavuse aluseks on kõiki arvestav elukeskkond. Füüsilise ligipääsetavusega samaväärselt tähtis on toodete ja teenuste disainimine kõigile mugavalt kasutatavaks. Näiteks kontserdi või etenduse külastamisel on nägemis- või kuulmispuudega inimesele lavalt kuuldava ja nähtava kogemine niisama oluline kui lai ukseava või kõrgematele korrusele viiv lift ratastoolikasutajale. Loe edasi »

Eesti Kunstimuuseumi filiaalis Niguliste muuseumis toimub juba neljandat korda Eestis ainulaadne heategevuslik linnalaager, mis on suunatud puuetega laste õdedele ja vendadele. Soovime, et see oleks meeldejääv ja eriline päev just nendele lastele, kes tavapäraselt oma peres kasvava puudega lapse tõttu tagaplaanile võivad jääda.

Päeva sisse mahub retk vanalinna kummitusradadel, tegevused muuseumis, lõuna, kohtumised põnevate inimestega ja uute sõprade leidmine. Päevale paneb punkti mustkunsti etendus, kuhu on oodatud ka kõik pereliikmed. Loe edasi »

Hiljuti tähistasime 25 aastat Eesti Puuetega inimeste Koja sünnist. See on paras aeg, et lähemalt uurida, milline on olnud Eesti Puuetega Inimeste Fondi kaudu jagatud riigi rahalise toe mõju meie esindusorganisatsioonide arengule. Kuidas on see aidanud esindusorganisatsioone kasvada ja oma liikmetele uusi võimalusi luua? Eelkõige aga, millist tuge meie organisatsioonid vajavad, et puuetega inimeste huvid ja arvamused oleksid ühiskonnas selgelt esindatud ja kaitstud.

Kutsume puuetega inimeste organisatsioonide esindajaid 10. mail kell 14.30 – 15.30 EPIKotta (Toompuiestee 10) Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuringu eesmärkide ja ajakava tutvustusele Loe edasi »

Sotsiaalministeerium ja MTÜ Ligipääsetavuse Foorum sõlmisid lepingu, et analüüsida Eesti olulisimate ühistranspordi sõlmpunktide ja peatuste ligipääsetavust erivajadusega inimestele. Analüüsi tulemusel selgub, kui suur osa sõlmpunktidest ja peatustest vajab kohandusi ning mis on selle maksumus. Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldab puuetega inimestele kultuurifestivali alates 1993. aastast. Tegemist on kõige pikaajalisema traditsiooniga puuetega inimeste kultuurisündmusega Eestis, millel astuvad üles lauljaid, tantsijaid, instrumentalistid ja näitetrupid üle Eesti. Igal aastal jõuab publikuni umbes 30 erinäolist etteastet nii lastelt, täiskasvanutelt kui ka eakatelt.

2019. aastal toimub kultuurifestival 24.-25. mail Rakvere Teatris ja seda Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja eestvedamisel. Festivali külastamine on publikule tasuta, kuid eelnevalt palume broneerida kohad tel. 5164349 või e-mail: virukoda@virukoda.ee

Tutvu kultuurifestivali kavaga ja ole ka ise kohal!

Õiguskantsler* kutsub kokku puuetega inimeste nõukoja, mille eesmärk on nõustada õiguskantslerit puuetega inimeste õiguste kaitse, edendamise ja järelevalvega seotud ülesannete täitmisel.

Puuetega inimeste nõukoja liikmeks võivad kandideerida:

  • puuetega inimesed (puuetega inimeste õiguste konventsiooni tähenduses);
  • puuetega inimesi esindavad organisatsioonid.

Loe edasi »

MTÜ Pro Civitas kutsub töötuid osalema projektis „Tallinna tööhõivepiirkonna pikaajaliste töötute tagasitoomine tööturule loomemajandussektoris“

Projekti sihtrühmaks on:

  • pikka aega tööturult eemal olnud inimesed (noored vanuses 16 kuni 29 aastat alates 6 kuust töötuna olemisest ning üle 29 aastased alates 12 kuud töötuna olnud)
  • kellel on soov ennast koolitada loomemajanduse valdkondades (kunst, tarbekunst, disain, fotograafia, film, audiovisuaalvaldkond, etenduskunstid, restaureerimine, taaskasutus, jne)

Loe edasi »

9. aprillil eelkaitseb Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) ÜRO-s ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit, mis toimub videosilla vahendusel Tallinnast, TalTechi ruumidest. Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide jaoks on tegemist ajaloos esmakordse võimalusega selgitada eesti puuetega inimeste olukorda Genfis kogunevale ÜRO Puuetega inimeste õiguste komiteele, kes kaitsmise järgselt koostab komitee Eesti riigile soovitused  puuetega inimeste olukorra parandamiseks. Loe edasi »

Kohalike omavalitsuse (KOV) sotsiaalteenused on puuetega inimeste toimetuleku ja elukvaliteedi kõige olulisem alustala, kuid sageli on tegelikkuses inimestel raske mõista oma õiguste sisu ning veel keerulisem neid  kaitsta. 2019 aasta jaanuari ajakirjas Juridica avaldatud Õiguskantsleri vanemnõuniku Vallo Olle artiklis analüüsitakse KOV kohustuslikke sotsiaalteenuseid reguleerivate  määruste sisu. Artikkel aitab mõista KOV-de ülesandeid inimeste abistamisel. Loe edasi »

Eesti viipekeel on äramärkimist leidnud juba 2007. aastal 1. märtsil kehtima hakanud keeleseaduses eesti riigikeelega võrdväärses staatuses oleva iseseisva keelena.

Tähistamaks väärikalt eesti viipekeele päeva, otsustas Eesti Kurtide Liidu juhatus teha kingituse Eesti 100. aastapäeva juubelile ja korraldada aktsiooni, kuhu kutsuti EV presidenti, peaministrit, ministreid ja erakondade esimehi tervitama eesti viipekeele päeva eesti viipekeeles. Loe edasi »