Uudised

Elus tundub sageli, et teine inimene on ilusam, targem, parem pikem, veatum, ettevõtlikum… Mõne inimese käes kõik justkui õnnestuks, kuid minu käes lähevad paljud asjad lörri. Miks küll?

Kuidas see iganes ka ei kõlaks, algab maailm alati minust endast. Kuidas ma iseend tunnen? Kas ma tahan? Kas ma julgen? Kas ma oskan? Kas ma alustan? Kas ma teen?

Kuidas alustada muutustega ning tööga iseendaga?

MTÜ Pro Civitab korraldab koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga käesoleva aasta veebruarist järgmise aasta augusti lõpuni isiksusearengukoolitusi puuetega inimestele.

Kuigi ükski koolitus pole imevahend, saab osaleja teada, kuidas iseendaga paremini hakkama saada ning kuidas kujundada eneses positiivseid harjumusi.

Koolituspäevadel tegeleme selliste teemadega: Loe edasi »

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsub tervishoiutöötajaid ja teisi huvilisi osalema mitmel tasuta koolitusel. Koolitused toimuvad ESFi ja HTMi rahastusel ja on osalejatele tasuta. Koolitustel osalemise tingimuseks on vaid sihtrühma kuulumine, milleks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Ärge laske ennast hirmutada sellest, et koolitused on mõeldud tervishoiutöötajatele. Tegelikult võtame vastu kõiki, kes on antud teemadest huvitatud või puutuvad era- või tööelus selle temaatikaga kokku.

  • Toimetulek vaimse tervise häiretega patsientidega 24 akadeemilist tundi (19.04-20.04.2017; 25.04.2017)

Koolituse eesmärgiks on anda õppijatele teadmised sagedasematest psüühilistest haigustest ja häiretest ning nende sümptomitest ning kuidas toime tulla ebaadekvaatse/psüühikahäiretega patsiendiga. Loe edasi »

PRESSITEADE

18.01.2017

Eesti Puuetega Inimeste Kojale kingitakse koolitus

Äripäeva Akadeemia tähistab oma 10. aastapäeva kinkides 18. jaanuaril Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide võtmeisikutele avaliku esinemise teemalise koolituse.

Äripäeva Akadeemia juht Külli Duubas: „Tahtsime oma 10. juubelit eriliselt tähistada ja sel puhul kellelegi rõõmu valmistada. Arvame, et Puuetega Inimeste Koda on just see organisatsioon, keda meie koolitus võiks rõõmustada. Professor Tõnu Lehtsaare koolitused on väga hea tagasisidega ja usun, et see on rikastav kogemus mõlemale poolele.”

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht: „Äripäeva Akadeemia tipptasemel koolitus on suurepärane näide äri- ja mittetulundussektori väärikast koostööst, kus ulatatakse õng, mitte kala. Avaliku esinemise oskus on meile väärt tööriist, sest huvikaitsetöös on selge sõnumi edastamine määrav. Oleme tänulikud ja pakume omalt poolt Äripäeva Akadeemiale nõu ja tuge koolituste kohandamisel erivajadustega õppijatele.” Loe edasi »

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Rehabilitatsioonialase Kompetentsikeskuse (RAKK) üheks tegevuseks on kogemusnõustajate koolituste korraldamine.

2019. aastaks plaanitakse koolitada kokku 200 kogemusnõustajat. Tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist TAT 2014-2020 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ alapunkt 1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“

2016. aasta augustis plaanitakse korraldada veel üks hange. Käesolevalt ollakse välja selgitamas, millistele sihtgruppidele ja millistesse piirkondadesse on vaja kogemusnõustajaid koolitada. Kindlasti soovitakse leida koolitajat- koostööpartnerit Ida-Virumaale venekeelsete kogemusnõustajate koolitamiseks. Võimalikel huvilistel palutakse endast märku anda esimesel võimalusel.

Kui teil on mõtteid ja ettepanekuid seoses kogemusnõustajate koolitamisega:

  • sihtgruppide planeerimine;
  • kogemusnõustajaks saamisest huvitatud inimestest info andmine;
  • muud ettepanekud ja mõtted seoses kogemusnõustajate koolitamise ja kogemusnõustamise teenusega.

Siit leiate kogemusnõustaja koolituskava: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015035

Küsige infot ja edastage oma mõtteid: Leelo Ainsoo- RAKK arendusspetsialist
Telefon 6877 246/ 58 358 402
leelo.ainsoo@astangu.ee Loe edasi »