Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustas rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud aastakonverentsil 02. detsembril 2015 auhindadega aktiivseid puudega inimesi või asjaomaseid institutsioone, kes on andnud olulise panuse Eesti ühiskonna arenemisel puudega inimesi paremini kaasavaks.

Auhinnaga tunnustati puudega inimesi, kes on olnud meelekindlad õppijad ning õppeasutusi, kes on olnud edukad puudega õppijate kaasajad. Tunnustusauhinnaga sooviti luua teemale ühiskonnas laiemat kõlapinda, toetudes juba olemasolevatele headele näidetele puuetega inimeste kutse-, kõrg- ja täiendhariduses. 

Auhinnad anti välja kahes kategoorias:

  • Õppija kategoorias – Puudest või terviseprobleemist tingitud erivajadustega täiskasvanu (al 16 a), kes on viimase kolme aasta jooksul lõpetanud ja edukalt  kutse- või kõrgkooli või omandanud eriala/kutse pikemaajalise täiendkursuse abil. Eelkõige õppijad, kes osalevad omandatud kvalifikatsiooni toel tööhõives;
  • Haridusasutuse kategoorias – õppeasutus või koolituskeskus, mis on silma paistnud järjekindla ja eduka puudest või terviseprobleemist tingitud erivajadustega õppijate (al 16 a) kaasamisega õppesse. Eelkõige õppeasutused, kus õpivad nii erivajadustega kui erivajaduseta õppijad.

Loe edasi »

02.12.2015

PRESSIKUTSE

Kutsume Teid kolmapäeval 2. detsembril, algusega kl. 10.00-16.00 Tallinnas SpaceX sündmuskeskuses aadressil Keevise 6 (Ülemiste ärilinnak)  toimuvale Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatavale aastakonverentsile „Puudega inimesed kutse- ja kõrghariduses ehk mis saab peale põhikooli?“ mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu puuetega inimeste hariduse omandamise teemale.

Haridus on puudega inimesele võtmetähtsusega mitte ainult tööturul konkureerimise vaid ka sotsiaalsete suhete, eneseteostuse ja tervise vaatenurgast. Ühiskonna, kogukondade ja perede jaoks tähendab puudega inimeste kõrgem haridustase ning parem erialane ettevalmistus väiksemat koormust sotsiaalhoolekandele ning suuremat sotsiaalset sidusust. Aastakonverentsil 2015. a. keskendume puudega inimeste kutse- ja kõrghariduse temaatikale.

Konverentsil loome ühise aruteluruumi ja –aja puuetega inimeste organisatsioonide esindajatele ning valdkonna otsustajatele. Sündmuse  eesmärk on anda ülevaade ja diskuteerida võimaluste ning takistuste üle puuetega inimeste kutse- ja kõrghariduses. Sündmuse tulemusena soovime luua puuetega inimeste põhikoolijärgse hariduse teemale ühiskonnas laiemat kõlapinda.

Konverentsi avavad töö- ja terviseminister ja endine haridusminister Jevgeni Ossinovski ja Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees  ning Riigikogu Sotsiaalkomisjoni ase-esimees Monika Haukanõmm. Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koja traditsiooniline aastakonverents toimub 2. detsembril 2015 Tallinnas, SpaceX südmuskeskuses Keevise 6 (Ülemiste ärilinnak).

Rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverents „Puudega inimesed kutse- ja kõrghariduses ehk mis saab peale põhikooli?“ peegeldab ja analüüsib Eestis toimuvat, keskendudes sellel aastal haridustemaatikale.

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab muuhulgas ka tublisid õppeasutusi ja õpetajaid, kes on olnud edukad õppijate kaasajad.

Eesti Puuetega Inimeste Koja aastakonverentsi ja tunnusauhinda tutvustav statuut märgib, et eesmärgiks on muuhulgas tunnustusauhinnaga „luua teemale ühiskonnas laiemat kõlapinda, toetudes juba olemasolevatele headele näidetele“, pidades silmas eelkõige kutse-, kõrg- ja täiendharidust.

Haridus on puudega inimesele võtmetähtsusega mitte ainult tööturul konkureerimise vaid ka sotsiaalsete suhete, eneseteostuse ja tervise vaatenurgast. Ühiskonna, kogukondade ja perede jaoks tähendab puudega inimeste kõrgem haridustase ning parem erialane ettevalmistus väiksemat koormust sotsiaalhoolekandele ning suuremat sotsiaalset sidusust. Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud aastakonverentsil 02. detsembril 2015 auhindadega aktiivseid puudega inimesi või asjaomaseid institutsioone, kes on andnud olulise panuse Eesti ühiskonna arenemisel puudega inimesi paremini kaasavaks.

Tänavusel aastakonverentsil keskendume puudega inimeste kutse-, kõrg- ja täiendhariduse temaatikale. Soovime auhinnaga tunnustada puudega inimesi, kes on olnud meelekindlad õppijad ning õppeasutusi, kes on olnud edukad puudega õppijate kaasajad. Tunnustusauhinnaga soovime luua teemale ühiskonnas laiemat kõlapinda, toetudes juba olemasolevatele headele näidetele puuetega inimeste kutse-, kõrg- ja täiendhariduses.

Ootame 2015 auhinna nominentide kandidaate kahes kategoorias:

  1. Õppija kategooria – Puudest või terviseprobleemist tingitud erivajadustega täiskasvanu (al 16 a), kes on viimase kolme aasta jooksul lõpetanud ja edukalt  kutse- või kõrgkooli või omandanud eriala/kutse pikemaajalise täiendkursuse abil. Eelkõige ootame kandidaate, kes osalevad omandatud kvalifikatsiooni toel tööhõives.
  2. Haridusasutuse kategooria – õppeasutus või koolituskeskus, mis on silma paistnud järjekindla ja eduka puudest või terviseprobleemist tingitud erivajadustega õppijate (al 16 a) kaasamisega õppesse. Eelkõige ootame kandideerima õppeasutusi, kus õpivad nii erivajadustega kui erivajadustega õppijad.

Loe edasi »

Eesti Agrenska Fond ja EPIKoda ootavad kõiki, kes esindavad harvihaigustega patsiente ja/või tunnevad teema vastu huvi, harvikhaiguste IV ümarlauale Tartumaale, Tammistu mõisa 01.10.15 kl 11:00-13:30.

Mis on harvikhaiguste ümarlaud?

Harvikhaiguste ümarlaud toimub kaks korda aastas ja ümarlaua eesmärk on koondada Eesti harvikhaigustega patsiente, patsientide esindajaid ja patsiendiorganisatsioone ning teisi asjaomaseid insitutsioone ja spetsialiste harvikhaiguste arengukava (HHAK) elluviimise ühtseks huvirühmaks.

Täiendavat infot harvikaiguste kohta, samuti HHAK ja ümarlaudade protokollid leiate siit lingilt:

https://www.epikoda.ee/avaleht/harvikhaigused/

Inglise ja venekeelne põhjalik info harvikaiguste kohta asub lehel www.eurordis.org

Harvikhaiguste IV ümarlaua päevakava:

  • 11:00-11:30 saabumine, registreerimine, tervituskohv
  • 11:30-11:45 Harvikhaiguste arengukava tegevuste rahastuse hetkeseisust. Inna Vabamäe (tbc), Sotsiaalministeerium
  • 11:45-12:00 Tammistu Perekeskus – ülevaade seni läbitud teest. Tiina Stelmach, Eesti Agrenska Fond
  • 12:00-13:00 Haruldaste haiguste diagnostika erinevaid vaatenurki. Tiia Reimand, arst-geneetik, MD, PhD, SA TÜ Kliinikumi Meditsiinigeneetika keskus, Eesti Agrenska Fond
  • 13:00-13:30 Rong pole läinud, sest rongi polegi olnud (õpetlik lugu harvaesineva haiguse teemal). Sirli Peterson, SA Tartu Perekodu Käopesa

Registreerimislink asub  siin. Registreerimisvorm on avatud kuni 28.09.15 kaasa arvatud.

Tammistu mõis-perekeskus on ligipääsetav. Asukoha ja kohalejõudmise kohta on info siin.

Heade soovidega,
Anneli Habicht
tegevjuht
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Toompuiestee 10
10137 Tallinn
tel+372 661 6629
GSM +372 5688 0320
anneli.habicht@epikoda.ee
www.epikoda.ee