Uudised

Iga aasta 3. detsembril tähistatakse ÜRO poolt 1992. aastal alguse saanud rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Selle päeva tähistamiseks korraldab Eesti Puuetega Inimeste Koda aastakonverentsi „ Turism ja vaba aeg – kas kättesaadav kõigile? Puuetega inimeste piiriülene liikumine –üks EL põhiõigusi”

Ligi 200 osalejaga konverents toimub 2. detsembril Eesti Rahva Muuseumis Tartus Raadil.

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud aastakonverentsil 02. detsembril auhindadega asjaomaseid institutsioone, kes on andnud olulise panuse Eesti ühiskonna arenemisel puudega inimesi paremini kaasavaks.

2016. aasta konverentsil autasustatakse aastaauhinnaga 2016 teenuseosutajaid, kultuuri (teatrid, kinod, kontserdid, muuseumid, galeriid, turismiobjektid, spordikeskused, muud kultuuri- või spordisündmused) või transpordi valdkonnast, kes on hoolitsenud teenuste ligipääsetavuse eest ning teinud järjepidevalt soodustusi puudega või vähenenud töövõimega inimestele. Loe edasi »

Eesti Vabariik tähistas 20. novembril ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 25. aastapäeva. Konventsioon on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel riiklikuks ja rahvusvaheliseks lähtedokumendiks.

22. novembril toimus Tallinna Lauluväljakul MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverents „Kuidas elad Eestimaa laps? Eile, täna, homme“, kus vaadati lapse õiguste arengule ajas tagasi, võrreldi lapse olukorda Eestis laste olukorraga mujal maailmas ja kiigati visiooni tulevikust. Esitleti visuaalset lapse õiguste ajatelge.

Siin kohal vaatab tehtule ja laste õiguste kaitsele ajas tagasi ka Eesti Puuetega Inimeste Koda

Lapseõiguste ajatelg word
Lapseõiguste ajatelg-pdf

Eesti Reumaliit
Pressiteade
24.10.2016

Reedel toimunud tervishoiutöötajatele suunatud taastusravi konverentsil räägiti olulistest teemadest, mis puudutavad liigesehaigete laste ja noorte taastusravi.

Järjekorras juba 7. Taastusravi konverentsil kõneleti laste taastusravi võimalustest ja printsiipidest Eestis, juveniilsest idiopaatilisest artriidist,  laste osteoporoosist, laste liigesehaiguste füsioteraapiast, liigesehaige lapse valu psühholoogiast. Lisaks tutvustati abivahendite süsteemide muudatusi töövõimereformi raames ning rehabilitatsioonisüsteemi muudatusi ja arenguid.

Ettekandeid tegid oma ala tunnustatud spetsialistid: Kaja Elstein (Pärnu Haigla, Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse esimees), Chris Pruunsild (Tartu Ülikooli Kliinikumi lastereumatoloog), Tiina Lind (Tartu Ülikooli Kliinikumi laste taastusarst), Karin Tammik ( Tartu Ülikooli Kliinikumi lastehaigla füsioterapeut), Sirje Tarraste (Tallinna Lastehaigla, lastereumatoloog), Külli Muug (Tartu Ülikooli Kliinikumi lastehaigla psühholoog), Piret Paimla (Sotsiaalkindlustusamet) ja Airi Nõmm (Sotsiaalkindlustusamet). Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab rahvusvahelisele puuetega inimeste päeva aastakonverentsil institutsioone, kes on andnud olulise panuse Eesti ühiskonna arenemisel puudega või kroonilise haigusega inimesi paremini kaasavaks.

Aastaauhinna 2016 teema on vaba aeg ja reisimine. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 30 rõhutab, et puudega inimestele tuleb tagada juurdepääs virgestus-, turismi-, puhke- ja sporditeenustele ning toimumispaikadele nagu teatrid, muuseumid, kinod ja raamatukogud. Puudega inimeste piiriülene liikumine on üks Euroopa Liidu põhiõigusi.

Soovime luua puudega või kroonilise haigusega inimeste reisimise ja vaba aja teemale laiemat kõlapinda. Tunnustame aastaauhinnaga 2016  teenuseosutajaid, kes on hoolitsenud teenuste ligipääsetavuse eest ning teinud järjepidevalt soodustusi puudega või vähenenud töövõimega inimestele. Ootame aastaauhinna kandidaate kultuuri (teatrid, kinod, kontserdid, muuseumid, galeriid, turismiobjektid, spordikeskused, muud kultuuri- või spordisündmused) või transpordi valdkonnast.

Kandidaate, ka iseennast, võivad esitada organisatsioonid ja eraisikud. Esituskirjas palume märkida kandidaadi nimetus, nii kandidaadi kui esitaja kontaktandmed. Palume põhjendada kandidaadi esitamist auhinnale vabas vormis kuni ühel leheküljel.

Esituskirju ootame e-posti aadressile epikoda@epikoda.ee kuni 14.11.2016 kl 12:00 või posti teel Eesti Puuetega Inimeste Koda, Toompuiestee 10, Tallinn.

Lisainfo: e-post: epikoda@epikoda.ee tel 661 6629

Head harvikhaiguste ümarlaua liikmed, lapsevanemad, partnerid, võrgustikuliikmed!

Olete oodatud järjekordsesse harvikhaiguste ümarlauda, mis toimub 4. november 2016 alates kell 11.00.

Toimumispaik: Tammistu Perekeskus, Tammistu mõis, I korruse saal
http://www.agrenska.ee/tammistu/asukoht/

Ümarlaua kava

 • 11:00           Saabumine ja tervituskohv
 • 11:30-11:45 Värskem ülevaade harvikhaiguste arengukava arengutest Eestis. Harvikhaigustega                                           laste tugiteenuste koordinaatori rolli kirjeldus, Eesti Agrenska Fond.
 • 11:45-12.30 Erivajadustega laps täiskasvanuea lävel – töövõime määramise võlud ja valud. Juhiseid                                   eluks. Liina Lokko,  lapsevanem.
 • 12.30-13.30  Seljaajusong ja vesipäisus/spina bifida ja hydrocephalus. Minu lapse arengulugu.                                             Anne Pirn, lapsevanem.
 • Kokkuvõtted, ideed ja mõtted edaspidiseks.
 • Ühine lõuna.

Palume registreerida oma osavõtt hiljemalt 28. oktoobril 2016.a.https://docs.google.com/forms/u/0/d/1nkBTvjo-QPOgWeBV5uU4P5PGMNK8Rbhi-t4wMcKlba8/edit

Lisaküsimused telefonidel: 53620 855, 5272 108 või 5363 7175.

11. ja 12. novembril 2016 toimub Tallinna Ülikoolis loovteraapia konverents „Loovteraapilised lahendused koolis“

Konverentsi fookuses on visuaalkunsti-, muusika- ning tantsu- ja liikumisteraapial põhinevad lahendused koolis, mis avavad kunstide kasutamise potentsiaali hariduses.

Ettekannetes ja töötubades tutvustatakse teoreetilisi lähenemisi ja sekkumisi loomingulise õpikeskkonna loomiseks ning õpimotivatsiooni, vaimse tervise ja sotsiaalsete suhete toetamiseks koolikeskkonnas. Konverentsi teemadering puudutab loovteraapiliste lahenduste lõimimist õppetöösse ning õppijate (sealhulgas erivajadustega õppijate) aga ka õpetajate toetamist koolis.

Vestlusringis arutletakse loovterapeutide rolli ja tööalaste võimaluste üle haridusasutustes.

Praktilistes töötubades on võimalik visuaalkunsti-, muusika-  ning tantsu- ja liikumisteraapia meetodeid ja tehnikaid endal kogeda.

Nüüd programm, registreerimine ja lisainfo konverentsi veebilehel:

Eesti Reumaliit koostöös Eesti Reumatoloogia Seltsi ja Eesti Taastusarstide Seltsiga kutsuvad 7. Liigeshaiguste teemalisele konverentsile „Liigesehaigete laste ja noorte taastusravi 2016 aasta muudatuste valguses “.

Konverents toimub reedel, 21. oktoobril, kell 9.30-16.00 Park Inn by Radisson Meritson Conference & Spa Hotel Tallinnas, Toompuiestee 27/ Paldiski mnt 4.

Päevakava:

 • 09:30-10:00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
 • 10:00-10:15 Tervitussõnad. Jevgeni Ossinovski, tervise- ja tööminister (TBC)
 • 10:15-10:45 Ülevaade laste liigesehaigustest. Sirje Tarraste, Chris Pruunsild Tallinna Lastehaigla reumatoloog (TBC)
 • 10:45-11:30 Taastusravi korraldus Eestis, head ja vead. Tiina Lind või Kaja Elstein, Pärnu Haigla taastus- ja järelvalve osakonna juhataja (TBC)
 • 11:30-12:15 Laste liigesehaiguste füsioteraapia
 • 12:15-13:00 Lõunapaus
 • 13:00-13:45 Laste osteoporoos – kas on probleem? Sirje Tarraste, Chris Pruunsild
 • 13:45-14:15 Valu. Aave Hannus, Tartu Ülikooli spordipsühholoogia teadur ja õppejõud (TBC)
 • 14:15-15:00 Muudatused abivahendite osas 2016. Astangu (TBC)
 • 15:00-15:45 Arutelu. Modereerib taastusarst Eve Sooba
 • 15:45-16:00 Kokkuvõte

Konverentsi osalustasu on 50€
Kohtade arv on piiratud!
Palun registreeri omaosalus siin:
http://reumaliit.ee/taastusravi-konverentsi-osavotu-registreerimine

 

*Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

PRESSITEADE
29.02.2016

29-ndal veebruaril, liigaasta liigpäeval, tähistatakse ülemaailmset haruldaste haiguste päeva – näitamaks, et just nii vähestel inimestel esinevad harvikhaigused.

Haigus on haruldane, kui seda esineb vähem kui viiel inimesel 10 000 elaniku kohta. Eestis tähendab see kokku ligemale 100 000 haruldase haiguse põdejat, kellest kolmveerand on lapsed.

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht: „Harvikhaiguste diagnoosimine ja ravimine on kordades aeganõudvam ja kulukam kui laiemalt levinud haiguste puhul. Samas on just harvikhaigused sageli raske kuluga ja elukvaliteeti oluliselt alandavad. Patsientide ja nende lähedaste võimalused saada tuge sama kogemusega inimestelt on piiratud Eesti väikese populatsiooni tõttu – harvaesineva diagnoosiga inimene võib olla ainus Eestis või üks mõnede hulgast. See kõik tähendab, et harvikhaigustega inimesed jäävad sageli ilma vajalikust infost ja õigeaegsest toetusest ning ka ravi võib jääda neile kõrge hinna tõttu kättesaamatuks.“

Harvikhaiguste päeva puhul korraldab Eesti Puuetega Inimeste Koda esmaspäeval, 29. veebruaril kell 13.00-15.00 koostöös Agrenska Eesti Sihtasutusega harvikhaiguste ümarlaua, mille eesmärk on juhtida tähelepanu haruldaste haiguste ja nende raviga seonduvatele teemadele Eestis. Harvikhaiguste ümarlaual kohtuvad arstid, patsientide ning puuetega inimeste ning Eesti Haigekassa esindajad. Ümarlaud toimub Eesti Puuetega Inimeste Kojas aadressiga Toompuiestee 10 kell 13-15. 

Eesti Puuetega Inimeste Koda – katusorganisatsioon, mis ühendab erinevaid puuetega inimeste organisatsioone üle Eesti ja mille liikmesorganisatsioonide hulka kuuluvad 16 maakondlikku puuetega inimeste koda ning 31 puudespetsiifilist liitu.

Lisainfo:
Anneli Habicht
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Tel: 5688 0320
anneli.habicht@epikoda.ee
www.epikoda.ee

Olete palutud osalema Noorteseire aastakonverentsil „Erivajadustega noored noorsootöös“ neljapäeval, 18. veebruar kella 12.00–17.00 Nordic Hotel Forumis (Viru Väljak 3, Tallinn).

Juba traditsiooniks saanud noorteseire aastakonverentsil on sel korral keskne teema erivajadustega noored – nii nende kaasamine noorsootöösse kui ka õppimine formaalharidussüsteemis ja pärast õpingute lõpetamist tööturule suundumine. Konverentsi esimeses pooles antakse ülevaade erinevate uuringute peamistest tulemustest ning teises pooles otsitakse laudkondlikes aruteludes lahendusi kitsaskohtadele.

Ajakavaga saab tutvuda siin!

Osalema on oodatud eelkõige noortevaldkonna spetsialistid, praktikud ja noored. Olete lahkesti palutud kutset edastama ka oma kolleegidele ja erivajadustega noortele, nende esindusühendustele.

Konverentsist osavõtt on tasuta. Kuna kohtade arv on piiratud, palume osaluse kinnitamiseks täita registreerimislehe hiljemalt 8. veebruariks siin.

Iga osaleja saab kaasa värske Noorteseire aastaraamatu 2014-2015, mis kajastab noortevaldkonna arengut ja trende viimastel aastatel ning keskendub erivajadustega noortele noorsootöös.

Konverentsi korraldab Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lugupidamisega
Konverentsi meeskond
Kersti Kõiv, Noorteseire projektijuht
Poliitikauuringute Keskus Praxis

Lisainfo:
Valentina Batueva, Noorteseire meeskonna liige
Poliitikauuringute Keskus Praxis
Valentina.Batueva@praxis.ee
Telefon: +372 640 8015

SA EELK Tallinna Diakooniahaigla korraldab 10. – 11. märtsil 2016. aastal Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus rahvusvahelise konverentsi teemal „ Elu lähedasega, kellel on dementsus – kes aitab, kust saada abi?“.
Dementsus on haigussündroom, millega kaasnevad kognitiivsed häired, isiksuse muutus, käitumis- ja psüühikahäired ning üldine igapäevane toimetuleku vähenemine kuni täieliku kõrvalabist sõltuvuse tekkeni. Haigus põhjustab nii haigestunud inimeste endi kui ka nende lähedaste elukvaliteedi olulist halvenemist, kui nad ei saa õigeaegset ja asjatundlikku abi.
Konverentsi eesmärk on tõsta Eesti ühiskonna, teenuste arendajate ja pakkujate, rahastajate ning sotsiaal-ja tervishoiu professionaalide teadlikkust dementsusest. Koos Eesti erialaspetsialistidega jagavad konverentsil oma teadmisi ning kogemusi ka välismaa spetsialistid. Lisaks ettekannetele toimuvad konverentsi teisel päeval praktilised töötoad.

Konverentsi töökeeleks on eesti ja inglise keel. Pakume sünkroontõlke võimalust.

Konverentsile saab registreerida e-maili (konverents@diakooniahaigla.ee) või telefoni (+372 6510337) teel. Registreerimine lõpeb 29. veebruar 2016.

Konverentsi osalustasu on 28 €. Osalustasu palume maksta samaks kuupäevaks.

Osalustasu maksmisel palume märkida: arveldusarve nr EE972200221024003574, saaja: SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, selgitus: DEMENTSUS ja osaleja nimi.

Lisainfot konverentsi kohta saab: konverents@diakooniahaigla.ee