Uuringud ja analüüsid

Sotsiaalvaldkonna uuringud:

Teisi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna uuringuid ja analüüse

Töövaldkonna uuringud:

Teisi Sotsiaalministeeriumi töövaldkonna uuringuid ja analüüse

Haridusvaldkonna uuringud:

Tervisevaldkonna uuringud:

Riigikontolli auditid:

Inimõiguste alased aruanded:

Valdkonna olulised tudengite kooli ja lõputööd:

Eesti puuetega inimeste kodade huvikaitse tegevused puuetega inimeste esindamisel (Mihkel Tõkke, magistritöö, 2017)