Pressiteated 2017

6.10.2017

PRESSITEADE

Eesti Puuetega Inimeste Koda toob Eestisse Euroopa Ligipääsetavuse direktiivi arutelu.

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) arutleb 6. oktoobril  kell 11.00-16.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (Raekoja plats 2, Narva) ja 7. oktoobril kell 9.00-12.30 Tallinnas Hotell Park Inn (Toompuiestee 27, Tallinn) toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Euroopa ligipääsetavuse direktiiv – muudame ligipääsetavuse reaalsuseks“ e-teenuste ligipääsetavuse küsimusi.  

Euroopa Ligipääsetavuse direktiivi eelnõu keskendub e-teenuste nagu e-kaubandus, makseterminalid, piletimüügi- ja registreerimisautomaadid, telerid ja teleprogrammid, e-raamatud, nutiseadmete jm ligipääsetavusele.

EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht: „Ligipääsetavuse direktiivi sisu tugineb Euroopa Komisjoni ettepanekule muuta Euroopa Liidus e-tooted ja e-teenused puuetega inimestele ligipääsetavamaks – see tähendab, et  automaatides ja internetis pakutavad lahendused peavad sobima kasutamiseks näiteks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele, samuti olema kasutatavad ratastoolis liikujatele“.

Rahvusvahelisel konverentsil kohtuvad ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide esindajaid, kelle igapäevatöös on oluliseks ülesandeks ligipääsetava keskkonna ja infovälja loomine.

„Ligipääsetava ja kõigile kasutajatele sobiliku keskkonna loomine ei ole alati lihtne, erinevatele kasutajatele on vaja erinevaid lahendusi, samuti napib erasektoril piisavalt teadmisi ja oskusi ligipääsetavate teenuste ja toodete disainimisel. Konverentsil otsimegi otsustajate, teenusepakkujate ja teenusekasutajatega üheskoos lahendusi,“  selgitab Habicht.

Habicht lisab: „Käsitleme konverentsil ligipääsetavust laiemalt, mitte ainult Euroopa Komisjoni ettepanekut. Pöörame tähelepanu ka kohalikule tasandile ning vaatleme, kuidas jõuab arusaam ligipääsetavusest otsustajateni. Diskuteerime, kas ligipääsetavus on inimõigus ning kust läheb piir, millest alates võib öelda – seda lahendust saame või ei saa ellu viia.“

Konverentsi läbiviimist toetab Riigikantselei koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga, samuti Narva ja Tallinna linnavalitsused. Konverents kuulub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ametlikku kavva, olles ainus Narvas toimuv sündmus. Kahel päeval kokku osaleb 200 inimest: valdkonna eksperdid Euroopa Liidu riikidest, Euroopa Komisjonist, Euroopa puuetega inimeste katusorganisatsiooni (European Disability Forum) juhid, puuetega inimeste organisatsioonide, avaliku ja erasektori esindajad Eestist. Konverentsi Narvas on võimalik jälgida ka otseülekandena – www.narva.ut.ee/otseylekanne

6.10.2017

PRESSITEADE

Eesti Puuetega Inimeste Koda toob Eestisse Euroopa Ligipääsetavuse direktiivi arutelu.

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) arutleb 6. oktoobril  kell 11.00-16.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (Raekoja plats 2, Narva) ja 7. oktoobril kell 9.00-12.30 Tallinnas Hotell Park Inn (Toompuiestee 27, Tallinn) toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Euroopa ligipääsetavuse direktiiv – muudame ligipääsetavuse reaalsuseks“ e-teenuste ligipääsetavuse küsimusi.  

Euroopa Ligipääsetavuse direktiivi eelnõu keskendub e-teenuste nagu e-kaubandus, makseterminalid, piletimüügi- ja registreerimisautomaadid, telerid ja teleprogrammid, e-raamatud, nutiseadmete jm ligipääsetavusele.

EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht: „Ligipääsetavuse direktiivi sisu tugineb Euroopa Komisjoni ettepanekule muuta Euroopa Liidus e-tooted ja e-teenused puuetega inimestele ligipääsetavamaks – see tähendab, et  automaatides ja internetis pakutavad lahendused peavad sobima kasutamiseks näiteks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele, samuti olema kasutatavad ratastoolis liikujatele“.

Rahvusvahelisel konverentsil kohtuvad ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide esindajaid, kelle igapäevatöös on oluliseks ülesandeks ligipääsetava keskkonna ja infovälja loomine.

„Ligipääsetava ja kõigile kasutajatele sobiliku keskkonna loomine ei ole alati lihtne, erinevatele kasutajatele on vaja erinevaid lahendusi, samuti napib erasektoril piisavalt teadmisi ja oskusi ligipääsetavate teenuste ja toodete disainimisel. Konverentsil otsimegi otsustajate, teenusepakkujate ja teenusekasutajatega üheskoos lahendusi,“  selgitab Habicht.

Habicht lisab: „Käsitleme konverentsil ligipääsetavust laiemalt, mitte ainult Euroopa Komisjoni ettepanekut. Pöörame tähelepanu ka kohalikule tasandile ning vaatleme, kuidas jõuab arusaam ligipääsetavusest otsustajateni. Diskuteerime, kas ligipääsetavus on inimõigus ning kust läheb piir, millest alates võib öelda – seda lahendust saame või ei saa ellu viia.“

Konverentsi läbiviimist toetab Riigikantselei koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga, samuti Narva ja Tallinna linnavalitsused. Konverents kuulub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ametlikku kavva, olles ainus Narvas toimuv sündmus. Kahel päeval kokku osaleb 200 inimest: valdkonna eksperdid Euroopa Liidu riikidest, Euroopa Komisjonist, Euroopa puuetega inimeste katusorganisatsiooni (European Disability Forum) juhid, puuetega inimeste organisatsioonide, avaliku ja erasektori esindajad Eestist. Konverentsi Narvas on võimalik jälgida ka otseülekandena – www.narva.ut.ee/otseylekanne

 30.06.2017

PRESSITEADE

Eesti Puuetega Inimeste Koda avab veebikeskkonna vaba aja soodustustest puudega inimestele 

Eesti Puuetega Inimeste Koda esitleb täna, 30. juunil kell 10-13 Tallinnas Okupatsioonide muuseumis puuetega inimestele kultuuri, spordi ja transpordi soodustusi koondavat veebikeskkonda, mis on esimene samm Euroopa puudega inimeste kaardi ettevalmistustes. Koos Eestiga on sarnase info kokku kogunud veel seitse Euroopa Liidu riiki.

„Eestis on nüüd esimest korda olemas terviklik ülevaade puudega inimestele mõeldud soodustustest vaba aja teenustele. Koondasime olulisemad transpordi, spordi ja kultuuri soodustuste pakkujad andmebaasi, mis on leitav koja koduleheküljelt www.epikoda.ee/soodustused rääkis Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht. „Projekti käigus sai kinnitust, et teenuste disainimisel ja hinnastamisel ei osata sageli arvestada puudega kliendiga. Jätkame teavitustööd olemasolevate soodustuste ühtlustamisel, teenuste ligipääsetavuse arendamisel ning uute teenusepakkujate kaasamisel.”

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on oluline, et puudega inimesed saavad elada aktiivset elu. „Loodan, et selline keskkond annab tõuke ettevõtetele, et järjest enam arvestada erivajadustega inimestega – nii füüsilise ligipääsetavuse tagamisel kui ka erinevate soodustuste loomisel ja neist teada andmisel. Inimeste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ning kuna liikmesriikides on puudega inimeste võimalused, soodustused ja hüved väga erinevad, on üle-euroopalist infovahetust väga vaja,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Puudega inimestele mõeldud soodustusi koondav veebikeskkond valmis Euroopa puudega inimeste kaarti ettevalmistava pilootprojekti käigus. „Euroopa puudega inimeste kaardi kasutusevõtmine oleks oluline samm võrdse kohtlemise edendamisel,  avardades puudega inimeste võimalusi reisimiseks ning silmaringi rikastamiseks. Usume, et kaart parandaks tulevikus ka siseriiklikult teenuste ligipääsetavust ning tõstaks ühiskonna teadlikkust puudega inimeste vajadustest,” selgitas Anneli Habicht.

Euroopa Komisjon tegi 2015 aastal EL liikmesriikidele ettepaneku töötada välja Euroopa puudega inimeste kaart, mis tagaks puudega inimestele piirideülesed soodustused kultuuri, spordi ja transpordi valdkonnas. Kaarti ettevalmistavas vabatahtlikus pilootprojektis osaleb kokku kaheksa riiki, lisaks Eestile ka Soome, Belgia, Küpros, Itaalia, Malta, Sloveenia ja Rumeenia.

Veebikeskkonna esitlus toimub täna, 30. juunil kell 10-13 Tallinnas Okupatsioonide muuseumis. Kohal on ka Euroopa puuetega inimeste katuseorganisatsiooni European Disability Forum juhid, kes on Euroopa puudega inimeste kaardi idee autorid.

Keskkond valmis koostöös Sotsiaalministeeriumiga ning Euroopa Komisjoni rahastusel.

2.06.2017

PRESSITEADE

Eesti Puuetega Inimeste Koda: kultuurifestival pakub puuetega inimestele eneseteostust

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koos liikmesorganisatsiooni Tartu Puuetega Inimeste Kojaga (Tartu PIK) korraldavad 2.-3. juunil 2017 Tartus Vabariikliku puuetega inimeste XXII kultuurifestivali. Festival toimub Teatri Vanemuine kontserdimajas  2. juunil kell 10.00 – 16.30 ja 3. juunil kell 10.00 – 16.00. Tasuta sissepääsuga festivalile on oodatud kaasa elama kõik huvilised, pealtvaatajatel on võimalik valida oma lemmik.

Festivali peakorraldaja, EPIKoja juhatuse liikme ja Tartu PIK tegevjuhi Senta-Ellinor Michelsoni sõnul on tegemist muljetavaldava ajalooga sündmusega. „Tänavune festival kannab järjekorranumbrit 22, mis teeb festivalist kõige pikaajalisema traditsiooniga unikaalse puuetega inimeste kultuurisündmuse Eestis,“ selgitab Micheson. Ta lisab: „Käesoleval aastal astub lavale 32 kollektiivi ja üksikesinejat, kes sõidavad Tartusse kohale pea igast Eesti paigast. On lauljaid, tantsijaid, instrumentaliste ja näitetruppe. Erilist rõõmu teeb, et ka sel aastal on publikut  rõõmustamas mitmed uued esinejad.“

„Puuetega inimeste kultuurifestivali kiputakse suhtuma teatava eelarvamusega, justkui ei oleks tegemist „päris“ kultuuriga.  Vastupidi! Ei tasuks eeldada, et kuna esinejad on puuetega inimesed, on etteastete kvaliteet nõrgem. On truppe ja soliste, kes valmistuvad festivalil osalemiseks terve aasta, neid toetavad ja on abiks suurepärased juhendajad. Publikuni jõuavad heal tasemel ja nauditavad esitlused,“ lausub Michelson.

„Puuetega inimesed naudivad esinemist suurel laval ja eneseteostust kultuuri kaudu, kuid täna napib neil väljundeid oma loomingu tutvustamiseks. EPIKoda täidab kultuurifestivali korraldamisega juba üle kahekümne aasta puuetega inimeste kultuuri edendaja rolli,“ leiab Michelson.

Festivali rahastab Eesti Puuetega Inimeste Fondi kaudu Hasartmängumaksunõukogu ning toetab Tartu Linnavalitsus.

PRESSITEADE

18.05.2017

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Ligipääsetavuse Foorum: Ligipääsetavus võrdsustab!

Täna, 18. mail, ülemaailmsel ligipääsetavuse teadlikkuse päeval juhivad Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Ligipääsetavuse Foorum tähelepanu ligipääsetava keskkonna olulisusele.

„Ligipääsetavuse puhul on tegemist tervikliku mõistega, mis hõlmab kogu elu- ja infokeskkonda. See  tähendab, et lisaks füüsilise keskkonna ligipääsetavusele peaks ka info, kaubad, teenused, kultuur ja hobivõimalused olema kujundatud arvestades kõigi inimeste eripärasid,“ selgitab Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht. „Elukeskkonda ning teenuseid disainides osatakse üha paremini arvestada ka puuetega inimeste vajadustega, kuid süsteemne lähenemine teemale puudub ning  ideaalist on olukord veel väga kaugel, “ on Habicht murelik.

Ligipääsetavuse foorumi esindaja Sülvi Sarapuu tõdeb: „Juhime ka tähelepanu, et juulis 2015 hakkas kehtima küll uus Ehitusseadusseadustik, kuid tänaseni koostatakse selle juurde kuuluvat määrust, mis sätestab puuetega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele.  Selline olukord ei edenda kuidagi ligipääsetavust,“ toob ta välja olulise kitsaskoha.

Ligipääsetavuse foorumi juhatuse liige Jüri Järve leiab, et ligipääsetavus peab kuuluma kõigile,  tegemist on kokkuleppe, mitte arvamusega. Ühtlasi tunnustab Järve Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevat  Ligipääsetavuse nõukogu, mille algatajaks Ligipääsetavuse foorum kahe aasta eest oli. Ligipääsetavuse nõukogu koondab ministeeriumite, riigiasutuste, puuetega inimeste organisatsioonide esindajaid edendamaks ligipääsetavust üle Eesti.

Habicht lisab: „Eesti Puuetega Inimeste Koda on võtnud ligipääsetavuse käesoleval aastal erilise luubi alla. Korraldame Eesti EL eesistumise raames 6.7.oktoobril Narvas ja Tallinnas rahvusvahelise konverentsi Euroopa ligipääsetavuse direktiivi teemal.“

Järve täiendab: „Ligipääsetavuse foorum näeb tulevikus ligipääsetavuse teadlikkuse päeva tähistamist iga-aastase ligipääsetavuse konverentsi korraldamise läbi.“

Rahvusvahelise ligipääsetavuse päeva info – www.globalaccessibilityawarenessday.org

PRESSITEADE
27.02.2017

Viimasel veebruaril tähistatakse ülemaailmset harvikhaiguste päeva. Haigus on haruldane, kui seda esineb vähem kui viiel inimesel 10 000-st, vastavaid diagnoose on kirjeldatud 6000-8000. Harvikhaigusi esineb statistiliselt 6-8% elanikkonnast, Eestis tähendab see arvestuslikult 90 000 inimest, kellest kolmveerand on lapsed.

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht: „Harvikhaigused on sageli raske kuluga, enamus neist põhjustab puuet või töövõime vähenemist. Perede võimalused saada tuge ja infot sarnase kogemusega inimestelt on Eestis väikese rahvaarvu tõttu ülimalt piiratud – harvaesineva diagnoosiga inimene võib olla Eestis ainuke. Teisalt on arstide jaoks harvikhaiguste diagnoosimine ja ravi keerukas,  aeganõudev ning ravikindlustussüsteemile kulukas. See kõik tähendab, et harvikhaigustega inimesed jäävad võrreldes teiste patsientidega ilma vajalikust infost ning õigeaegsest sotsiaalsest toest.“

Eestis on kodanikuühiskonna, patsientide ja arstkonna esindajate poolt välja töötatud Harvikhaiguste arengukava 2015-2017. Tänaseni on kavandatud tegevused kahjuks avaliku sektori finantseeringuta ning vaid Eesti Puuetega Inimeste Koja ja SA Eesti Agrenska Fondi poolt veetud. Lahenduse ja rahastuseta on harvikhaiguste registri loomine, samuti patsientide tervishoiu- ja sotsiaalvaldkondade ülese professionaalse nõustamise teenuse osutamine.

Harvikhaiguste päeva puhul korraldab Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Eesti Agrenska Fondi ja Riigikogu puuetega inimeste toetusgrupiga teisipäeval, 28. veebruaril kell 10.45-13.30 Riigikogu konverentsisaalis VII harvikhaiguste ümarlaua. Ümarlaual kohtuvad patsientide, puuetega inimeste, arstide ja sotsiaalministeeriumi esindajad ning Riigikogu liikmed. Ümarlaud juhib tähelepanu haruldaste haigustega patsientide võrdse kohtlemise vajadusele Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis. Ümarlaua päevakava järgneb allpool.

PRESSITEADE

18.01.2017

Eesti Puuetega Inimeste Kojale kingitakse koolitus

Äripäeva Akadeemia tähistab oma 10. aastapäeva kinkides 18. jaanuaril Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide võtmeisikutele avaliku esinemise teemalise koolituse.

Äripäeva Akadeemia juht Külli Duubas: „Tahtsime oma 10. juubelit eriliselt tähistada ja sel puhul kellelegi rõõmu valmistada. Arvame, et Puuetega Inimeste Koda on just see organisatsioon, keda meie koolitus võiks rõõmustada. Professor Tõnu Lehtsaare koolitused on väga hea tagasisidega ja usun, et see on rikastav kogemus mõlemale poolele.”

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht: „Äripäeva Akadeemia tipptasemel koolitus on suurepärane näide äri- ja mittetulundussektori väärikast koostööst, kus ulatatakse õng, mitte kala. Avaliku esinemise oskus on meile väärt tööriist, sest huvikaitsetöös on selge sõnumi edastamine määrav. Oleme tänulikud ja pakume omalt poolt Äripäeva Akadeemiale nõu ja tuge koolituste kohandamisel erivajadustega õppijatele.”

Avaliku esinemise koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja praktilised töövõtted edukaks avalikuks esinemiseks- nii konverentsil, koosolekul, infopäeval kui ka meedia vahendusel.

Koolituse viib läbi Tõnu Lehtsaar, kes on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal on Tõnu Lehtsaar parim koolitaja 2011 aastal.

Koolitusel osalejaid toitlustab Akadeemia koostööpartner Tervise Catering.

PRESSITEADE

17.01.2017

Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

„Riik on loonud süsteemi, mis küll toetab mõningal määral puudega lapse peret, kuid milles orienteerumine käib abivajajate jaoks selgelt üle jõu. Asju tuleb ajada riigi ja kohaliku omavalitsusega, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldusvajadusega last. Vajalik teave on kusagil olemas, kuid killustunud ning sisuliselt raskesti mõistetav, see omakorda jätab vanemad oma mures üksi,“ selgitab EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht käsiraamatu vajadust.

Käsiraamatu loomise põhimõte on  pakkuda inimkeelset infot ja praktilisi näiteid visuaalselt nauditaval moel. Materjalist saab nõu just selles etapis, milles pere parasjagu on. Olgu see siis esmase šokiga toimetulek, toetuste ja teenuste taotlemine, kooliminek või lapse täisikka jõudmine.

Puudega ja erivajadustega laste lähedastele on käsiraamat tasuta ning seda saab Eesti Puuetega Inimeste Kojast (Toompuiestee 10, Tallinn) ja maakondlikest puuetega inimeste kodadest kuni paberkandjal tiraaži (1000) lõppemiseni.

Materjal on kättesaadav ka veebis – https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/Teekond-erilise-lapse-k%C3%B5rval.pdf-WEB.pdf

Habicht lisab: „EPIKoja eelinfole uue käsiraamatu kohta järgnes äärmiselt kiire vastukaja nii lapsevanematelt kui erivajadustega lastega töötavatelt spetsialistidelt, mis näitab, et materjali vajavate inimeste ring on oluliselt laiem. Esmatrükk on juba  peaaegu broneeritud, mistõttu on EPIKoda hakanud otsima täiendavaid rahalisi vahendeid kordustrüki jaoks.“