Pressiteated 2013

PRESSITEADE

03.12.2013

Täna tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva.

Puudega inimesed ja nende esindusorganisatsioonid tähistavad täna, 3. detsembril, rahvusvahelist puuetega inimeste päeva konverentsiga „Puudega inimesed tööle – võimalik või võimatu“, kus on arutelu all töövõime reformi vajadus ja võimalikkus tänases Eestis.

Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimehe Monika Haukanõmme sõnul sai rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine alguse 1992. aastal ÜRO eestvedamisel. “Kogu maailmas pööratakse tänasel päeval erilist tähelepanu puuetega inimeste inimõigustega seotud küsimustele – õigusele saada haridust, elada iseseisvalt, käia tööl, tegeleda huvialadega ning saada selleks vajalikku tuge, olenemata sellest, kus abivajaja elab,” selgitas Haukanõmm.

Haukanõmme sõnul on teisipäeval toimuv konverents oluline mitte ainult puuetega inimeste töövõimaluste, vaid kogu riigi tööhõive seisukohalt. „Käimas on töövõime reform, mille edukus oleneb riigi, omavalitsuste, tööandjate, teenuseosutajate, puuetega inimeste koostööst ja valmisolekust. Muutuse vajalikkusest saavad aru kõik osapooled, kuid kas me riigina oleme valmis muutusteks ja puudega inimeste vastuvõtmiseks enda hulka täisväärtusliku ühiskonnaliikmena, kus üheltpoolt maksumaksjaid ja töökäsi napib, teisalt ootused ning nõudmised aina suurenevad?“ püstitas ta küsimuse.

Muutuste vajalikkusest saavad aru kõik osapooled, kuid kas riigina oleme valmis muutusteks ja puuetega inimeste vastuvõtmiseks?“ küsis Haukanõmm. „Oleme keerulises olukorras,“ lisas ta.

Teemat avavad Riigikogu esimees Ene Ergma, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar ja sotsiaalminister Taavi Rõivas, esinevad LHV Panga analüütik Heido Vitsur, Sotsiaalministeeriumi osakonna juhataja Merle Malvet, EMT juhatuse esimees Valdo Kalm, Rimi Eesti Foodi personalijuht Õrne Lainde ja Quattromed HTI, laborant Monika Siruli.

Konverentsi modereerib Hannes Hermaküla.

Konverentsil autasustatakse kümmet tööandjat, kes on andnud hindamatu panuse puuetega inimeste toimetuleku parandamisse Eestis. Need ettevõtted on teinud rohkem kui neilt on oodatud ning kaasanud enda kollektiivi erivajadustega töötajaid – pakkudes neile vajalikku tuge, kohandades töökohti ja -aega ning kasvatanud seeläbi kogu ühiskonna tolerantsust.

Konverents toimub Swissotel Tallinnas (Tornimäe 3) 3. detsembril kell 10.00-16.00.

PRESSITEADE

26.09.2013

Eesti Puuetega Inimeste Koda kuulutas välja põhikooli õpilastele suunatud foto- ja videokonkursi teemal „Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed“, mille eesmärgiks on noori suunata märkama ja väärtustama inimesi enda ümber.

„Eestlastele heidetakse sageli ette sallimatust erisuste suhtes. Samas unustatakse, et oma välimuse, päritolu, oskuste või tõekspidamiste taustal oleme kõik omamoodi erinevad,“ selgitab EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm konkursi temaatikat. „Puuetega inimesed peavad sageli taluma uudistavaid pilke, halvemal juhul negatiivseid kommentaare, näpuga näitamist ja hukkamõistu,“ viitab Haukanõmm probleemi tõsidusele puuetega inimeste valdkonnas. „Võõristava suhtumise asemel tasuks ühiskonnal olla rohkem avatud ning esmapilgul tundmatusse suhtuda lugupidavalt.“

„Eesti Puuetega Inimeste Koja igapäevatöö hulka kuulub ühiskonna hoiakute kujundamine ning suhtumise muutmine. Oleme veendunud, et muutused vajavad aega ning sallivuse ja tolerantsuse kasvatamisega tuleb algust teha juba lapseeas. Seetõttu on ka korraldatav foto- ja videokonkurss suunatud põhikooli noortele,“ lisab Haukanõmm selgituseks. „Usume, et noorte uuenduslikud ideed, maailmatunnetus toovad võistlusse huvitavaid ja mitmekülgseid töid.“

Konkursitööd peavad Eesti Puuetega Inimeste Kojani jõudma perioodil 25. september – 18. november 2013. Osalema on oodatud põhikooli noored fotode ja videotega, mis vastavad konkursi teemale. Olulisel kohal on tööde originaalsus ning uudne lähenemine. Konkursi töid saab esitada kahes kategoorias: 1) fotokonkurss 2) videokonkurss. Üks autor võib mõlemasse kategooriasse esitada kuni 3 tööd. Peaauhindadeks mõlemas kategoorias on Nikoni peegelkaamera D3200, lisaks veel fotokoolitused ja teemaalast väärtkirjandust Fotod tuleb saata emailile – fotokonkurss@epikoda.ee Videod laadida üles sobivasse veebikeskkonda (Youtube, Vimeo vms) ning saata viide videokonkurss@epikoda.ee

Konkursi täpsem informatsioon ning detailsed nõudmised võistlustöödele on leitavad Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel –  www.epikoda.ee/konkurss

Võitjad kuulutatakse välja 3. detsembril 2013 aastal Swisotell Tallinnas, rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsil.

PRESSITEADE

27.03.2013

Eesti Puuetega Inimeste Koda: erihoolekande süsteem Eestis vajab reformimist

Eesti Puuetega Inimeste Koda on sügavalt mures traagiliste juhtumite pärast Võisiku Kodus ja Meegomäe Hooldekeskuses, kus osutatakse erihoolekande teenuseid pika-ajalise ja raske psüühikahäirega inimestele. Viimastel päevadel avalikkuse ettejõudnud juhtumid näitavad, et erihoolekandeteenuse sisu ja kvaliteedi osas on tõsiseid puudujääke.

„Kahjuks ei ole nimetatud juhtumid Eestis ainukesed, kus psüühiliste erivajadustega kliendid on sattunud väärkohtlemise ohvriks ning nende inimväärikust on alandatud,“ avaldas Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm muret. „Me ei saa aktsepteerida olukorda, kus riiklikele erihoolekandeteenustele on mõistetamatult pikad järjekorrad ning inimesed ei saa vajalikku abi, pannes sellega ohtu nii abivajava isiku kui ka tema lähedaste tervise ja heaolu,“ ütles Haukanõmm.

„Erivajadustega inimeste perekonnad elavad sageli teadmatuses oma lähedasega toimuvast ning teenuseosutajad on pandud olukorda, kus ei ole loodud eeldusi teenuse kvaliteetseks ja inimesekeskseks osutamiseks. Riigil lasub kohustus tagada teenuste kättesaadavus, kontrollida nende seaduslikku osutamist ja analüüsida, kas teenuse pakkujad on võimelised osutama vajalikku teenust kvaliteetselt, turvaliselt ning ohutult. Erihooldekodudes esineb probleeme nii personali ettevalmistuses, hariduses, sobilikes töötingimustes kui ka piisavate rahaliste vahendite olemasolus,“ selgitas Haukanõmm probleemi tõsidust.

„Kui teenuse osutamisel on tehtud vigu, mille käigus inimesed kaotavad oma elu, on vaja põhjalikult analüüsida erihoolekande süsteemi tervikuna ning vajadusel võtta vastu otsuseid, et taolised juhtumid enam kunagi ei korduks. Psüühiliste erivajadustega inimeste perekondadele peab olema tagatud turvatunne, et nende lähedased on kvaliteetsel teenusel, mis vastab ootustele ja vajadustele,“ lisas Haukanõmm.

PRESSITEADE

28.02.2013

MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda tähistab täna, 28. veebruaril piduliku vastuvõtuga 20. tegevusaasta täitumist.

„Eesti Puuetega Inimeste Koda on 1993. aastast avalikes huvides järjepidevalt tegutsev vabaühendus, olles katuseorganisatsiooniks üle Eesti tegutsevatele puuetega inimeste organisatsioonidele. Aastal 2013 kuulub EPIKoja võrgustikku 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ja 30 puudespetsiifilist liitu. Kokku esindab koda 420 puuetega inimeste organisatsiooni, kümnete tuhandete liikmetega. EPIKoda on oluline jõud ühiskonnas, millega peab otsuste langetamise juures arvestama. Tegemist on suure hulga inimestega, keda on vaja  kaasata ja kuulata. Oleme oluline partner riigile, kohalikule omavalitsusele, teistele kolmanda sektori organisatsioonidele ja välispartneritele töös puuetega inimestega,“ selgitas EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

„Täna toimiv võrgustik on kujunenud 20. aasta järjepideva ja pühendunud töö tulemusena. Oluline on mõista, et puuetega inimeste igapäevase toimetuleku tagamisel mängivad esindusorganisatsioonid rolli, mida ei saa täita ükski teine organisatsioon. Ühendused jagavad puudespetsiifilist informatsiooni, tegelevad teavitustööga ja koolitustega, mis on suunatud nii puuetega inimestele kui ka ühiskonnale laiemalt,“ kinnitas Haukanõmm.

„Oleme uhked oma võrgustiku tehtud töö üle, samas probleeme, millega tegeleda jagub hariduse, töö ja teistes igapäeva toimetulekut mõjutavates valdkondades,“ selgitas Haukanõmm. „Eriti murelikuks teeb, et rahalised siirded puuetega inimeste olukorda parandavatesse meetmetesse nii riigi kui kohalike omavalitsuste tasandil ei ole suurenenud vajadustest lähtuvalt ja nii olemegi olukorras, kus puuetega inimeste toimetulek igapäeva elus ei parane. Kaasava ühiskonnani on meil veel pikk tee minna,“ avaldas Haukanõmm muret.

Pidulikul vastuvõtul autasustatakse rinnamärgiga Eesti Puuetega Inimeste Koja jaoks olulisemaid isikuid, kelle panus puuetega inimeste heaolu arendamisel ning puuetega inimeste organisatsioonide tegevuse toetamisel väärib erilist tunnustust.

 Vastuvõtt toimub Meriton Grand Conference Hotellis, saalis Jakobson, Toompuiestee 27, Tallinn.