Uudised

5. septembril asutati Kogemusnõustajate Koda kui Eesti kogemusnõustajate katusorganisatsioon.

Koja loomise ettevalmistusprotsessi töögrupis osalesid vaegnägijate, vaegkuuljate, füüsilise tervisekahjustusega inimeste, psüühikahäirega inimeste ja kriisinõustamise valdkondade esindajad.Asutamist on heade mõtete, koostöö ja finantsidega toetanud Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond ja Hasartmängumaksu Nõukogu, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet ning Tervisearengu Instituut.

Kogemusnõustajate Koda püüab edendada kogemusnõustamise valdkonda selliselt, et …

 • Eesti inimesed saaksid kogemusnõustamisest kriiside ja probleemide lahendamisel ning taastumisprotsessides abi; inimesed teaksid, kasutaksid ja soovitaksid kogemusnõustamist;
 • kogemusnõustajate väljaõpe Eestis annaks nii kogemusnõustajale, kliendile kui partnerile kindlustunde, et kogemusnõustaja töö on kvaliteetne;
 • kogemusnõustajad oleks hoitud, toetatud ja austatud;
 • riigiasutustel, kohalikel omavalitsustel ja koostööpartneritel oleks ühiskondlike probleemide lahendamisel abiks koostöövalmis ja motiveeritud kogemusnõustajate võrgustik;
 • õigusaktid ja regulatsioonid aitaksid teha kogemusnõustamise tööd hästi ja kvaliteetselt.

Koja tegevusteks on …

 • kogemusnõustamise valdkonda esindamine;
 • oma liikmete ning liikmeskonna huvide kaitsmine ja esindamine;
 • kogemusnõustamise valdkonna seadusandluse  edendamise alaseks üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks olemine;
 • üleriigilise kogemusnõustajate veebiregistri haldamine;
 • info koordineerimine;
 • teavitustöö korraldamine;
 • kvaliteedi ja eetikaküsimustega tegelemine;
 • koolitusteenuste pakkumine – spetsialistide täienduskoolitused, rahvahariduskoolitused;
 • supervisiooniteenuse pakkumine tegevatele kogemusnõustajatele;
 • ühisürituste korraldamine.

Koja asutajaliikmeteks on: Eesti Puuetega Inimeste Koda, Arengukeskus Avitus, Kogemuse Jõud, Heaolu ja Taastumise Kool. Koda võtab vastu uusi liikmeid.

Lisainfowww.facebook.com/kogemuskoda/ või kogemuskoda@gmail.com