Uudised

Kui sind võiks huvitada märksõna „kogemusnõustamine“, siis oled 16. septembril kell 13:00-17:00 oodatud infopäevale,,Kogemusnõustamine Eestis”.

Oodatud on kõik huvilised – teenuse osutajad, -arendajad, -pakkujad ja -kasutajad ning idee levimisele kaasaaitajad.

Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59 Tallinn

Registreerimine: Kogemusnõustamise infopäeva registreerimisvorm http://avitus.ee/kn-infopaeva-registreerimisvorm

Info: Triin Ülesoo, triin@avitus.ee 51 55 502

Erinevaid vaatenurki, ootuseid, võimalusi ja seniseid kogemusi toovad infopäeval välja Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, Tervise Arengu Instituudi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja teenust ning väljaõpet pakkuva organisatsiooni esindajad.

Päeva teises pooles toimub kõigi osalejate vaba mõtete vahetus kogemusnõustamise teemal. Võimalus küsida, vastata, arutleda, ideid pakkuda … .

Kogemusnõustamise teenus on Eestis riiklikul tasandil tunnustatud alates aastast 2015. Pooleteise aasta jooksul on läbi viidud nõustajate koolitusi, on korraldatud esimesed teenuse riigihanked ja otsitud kogemusnõustajaid rehabilitatsioonimeeskondadesse. On loodud kogemusnõustajate võrgustikud. Uut teenust on tutvustatud meditsiinasutustes, töötukassas, rehabilitatsioonisüsteemis ja meedias.

Uus abivõimalus on Eestis siiski veel ,,lasteaiaeas”. On palju teha, et teenust lihvida, edasi arendada, täiendada ja Eesti inimestele ning organisatsioonidele tutvustada.

Tule, teeme seda koos!