Uudised

02.12.2012

PRESSIKUTSE

Kutsume Teid reedel 2. detsembril kell 10.00-16.00 Eesti Rahva Muuseumi konverentsikeskuses aadressil Muuseumi tee 2, Tartus toimuvale Eesti Puuetega Inimeste Koja rahvusvahelisele aastakonverentsileTurism ja vaba aeg – kas kättesaadav kõigile?“, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu turismi-, kultuuri- ja teiste vaba aja teenuste ligipääsetavusele puuetega inimestele. Konverents on pühendatud rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale.

Viimastel aastatel on puudega inimestest räägitud peamiselt tööturu kontekstis. Samal ajal on jäänud teenimatult tähelepanuta puuetega inimeste ligipääs ja osalemine vaba aja tegevustes ning reisimisel. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 30 https://www.riigiteataja.ee/akt/204042012006 ütleb, et puuetega inimestel on õigus teistega võrdsetel alustel osaleda kultuurielus, virgestus-, puhke- ja sporditegevuses. See tähendab ligipääsu teatritele, muuseumidele, kinodele, raamatukogudele, turismiteenustele, spordi-, virgestus- ja turismiobjektidele, aga ka ligipääsetavates vormingutes kultuurimaterjalide, telesaadete, filmide, teatrietenduste ja muude kultuuriliste tegevuste kättesaadavust.

Eesti Puuetega Inimeste Koja aastakonverents keskendub puuetega inimeste liikumisvabaduse teoreetilistele ja praktilistele võimalustele, kogemustele ja tulevikueesmärkidele. Ühtlasi loome aruteluruumi Euroopa Liidu (EL) puudega inimese kaardi ideele. EL puudega isiku kaart on arendusjärgus plastikkaart, mis annab kaardi omanikule õiguse saada osa teistess EL riikide puuetega inimestele tehtavatest soodustustest kultuuri-, turismi-, spordi- ja transpordivaldkonnas.

Konverentsi avavad kultuuriminister Indrek Saar, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees  ning Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm, Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas ja Soome puuetega inimeste liikumise esindaja Kalle Könkkölä.

Ettekannetega esinevad Dagmar Narusson Tartu Ülikoolist, Meelis Joost Eesti Puuetega Inimeste Kojast, Ave Svarts Teatrist Vanemuine,  viipekeelsed maailmaavastajad Jaan Raul Ojastu ja Jaan Hellermann, Petra Tiihonen Soome vaimupuudega inimeste teenuste Sihtasutusest, Armands Muižnieks Läti Turiba Ülikoolist. Videotervituse edastab Gunta Anča, Läti Puuetega Inimeste Katusorganisatsioonist SUSTENTO.

Konverentsi lõpus kell 15:00 antakse üle Eesti Puuetega Inimeste Koja aastaauhinnad teenuseosutajatele, kes on hoolitsenud teenuste ligipääsetavuse eest ning teinud järjepidevalt soodustusi puudega või vähenenud töövõimega inimestele kultuuri, turismi, spordi- ja transpordi valdkonnast.

Konverentsi modereerib Marju Unt, töökeeled on eesti keel, inglise keel ja eesti viipekeel. Osalejatele tagatakse eesti ja inglise keele sünkroontõlge ja kirjutustõlge. Konverentsiruumi on paigaldatud silmusvõimendi.

Konverentsi korraldaja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoja eesmärk on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja kroonilistel haigete organisatsiooni. Lisainfo: www.epikoda.ee

Osalemisest palume teatada aadressil anneli.habicht@epikoda.ee või telefonil 56880320, Anneli Habicht