Uudised

Töövõimereform puudutab suuremal või vähemal määral meid kõiki. Uuendused, mis aitasid näiteks oktoobris tööle 443 vähenenud töövõimega inimest, toetavad inimesi töö leidmisel ja tööandjaid tublide töötajate saamisel.

Estonia Klaverivabrik ja Margon OÜ on head näited, kuidas vähenenud töövõimega inimestesse panustamine tasub end ära. Estonia Klaverivabriku juhataja Venno Laul julgustab töötajaid otsima just erivajadusega inimeste seast, sest nad on oma suhtumisega eeskujuks teistelegi töötajatele. Klaverivabrikus on juba 14 aastat valmistanud klaviatuure Arne, kes on vähenenud töövõimega.

Reklaamikingitustega tegeleva Margon OÜ juhataja Ene Maide peab oluliseks anda igale inimesele võimalus tunda end vajaliku ja täisväärtusliku kodanikuna. Ettevõtte leidis sobiva töötaja Rauli Töötukassa kaudu.

Tutvu Estonia Klaverivabriku ja Margoni lugudega järgnevas videos!

TAUST – mis on töövõimereform?

Töövõimereformi eesmärk on anda vähenenud töövõimega inimestele paremad võimalused täisväärtuslikuks eluks. Eestis on palju inimesi, kes tahavad ja suudavad tööd teha, kuid vajavad selleks natuke abi, näiteks töökoha kohandamist või osalist tööaega. Vähenenud töövõimega inimese palkamine aitab leevendada tööjõupuudust, toob meeskonda head töötajad ja uusi mõtteid, suurendab kollektiivi mitmekesisust ja toetab ettevõtte vastutustundlikku mainet. Töötajate leidmisel on ettevõtetele suureks abiks töötukassa, kes pakub tööandjale erinevaid koolitusi ja tuge näiteks palgatoetuse ning sotsiaalmaksu hüvitise näol.