Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda andis välja UNICEF`i bukleti “Me suudame kõike“, mis sisaldab endas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni lastepärast selgitust.

Bukleti soovituslik sihtgrupp on II kooliaste kuid sobib ka I ja III kooliastmele. Samuti sobib buklet käsitlemiseks nii inimeseõpetuse kui ühiskonnaõpetuse tundides.

Buklet koostati lastele ja lastega koostöös, et selgitada, mis asi on puuetega inimeste õiguste konventsioon, miks see koostati ja kuidas see saab aidata puuetega inimestel oma õiguste eest seista. Loodame, et see voldik aitab mõista, kuidas levitada arusaamist, et puudega lastel peavad olema samad võimalused kui kõigil teisel lastel oma eesmärkide saavutamiseks.

Võib-olla on Sul endal puue või tunned kedagi, kellel on. Puudega inimestel võib olla raskusi nägemise, kuulmise, kõndimise või mäluga. Kuid neil on samuti unistused, lootused ja ideed, mida nad soovivad teistega jagada – nagu näeme joonistusest ja luuletustest, mis on avaldatud selles bukletis.

Kutsume Sind üles jagama seda infot oma vanematega, õpetajatega, sõpradega ja kõigiga, kellest sa eeldad, et nad võiksid huvi tunda.

Sellest bukletist leiad kokkuvõtte puuetega inimeste õiguste konventsioonist ning põhjused, miks see konventsioon koostati. Saad teadmisi kõigi inimeste õiguste ja kohustuste kohta.

Bukleti lõpus on valik sõnu koos tähendustega. See sõnastik selgitab mõisteid, mis võivad sinu jaoks olla uued.

Inglise keelne originaalbuklet on väljaantud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lastefondi poolt 2008. aastal ning nüüd ka tõlgitud EPIKoja poolt eesti keelde.