Uudised

Valge kepi päeva eesmärk on teadvustada pimedate ja vaegnägevate inimeste ohutu ja iseseisva elu tähtsust. Valge kepp on nägemispuudega inimeste tavalisim liikumise abivahend. See võimaldab nägemispuudega inimesel iseseisvalt ja ohutult liikuda.

Maailma Pimedate Liit juhib seekord tähelepanu liikluses ühiskasutuses olevate alade ohutusele. Jalakäijate, autojuhtide ja jalgratturite ühiskasutuses olevad alad on peamiselt linnakeskustes. Kui need alad on valesti kujundatud, võivad need nägemispuudega inimeste jaoks väga suurt ohtu kujutada. Nägemispuudega inimestel puudub võimalus teiste liiklejatega pilkkontakti luua, veendumaks, et autojuht või jalgrattur on neid märganud ning edasi liikuda on ohutu. Samuti kujutavad nägemispuudega inimeste jaoks ohtu helitult sõitvad elektriautod, sest neid pole kuulda. Maailma Pimedate Liit rõhutab, et kõigil inimestel on õigus liigelda ohutus, ligipääsetavas ja loogilise planeeringuga keskkonnas. Maailma Pimedate Liit kutsub valitsusi, linnaplaneerijaid ja teisi asjaosalisi üles kaasama linna planeerimisse ka nägemispuudega inimesi, et tulemus oleks kõigile sobiv.

Rohkem infot: www.pimedateliit.ee