Uudised

19. aprillil kell 12 algab Tallinna Puuetega Inimeste Koja korraldatav Invamess 2018. Messi kahele päevale on kokku koondatud palju informatsiooni erinevatest teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.

Messi ajal tutvustatakse erinevaid abivahendeid, meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid jpm. Lisaks on võimalus tutvuda mitmete puuetega inimeste organisatsioonide tegevusega ning osaleda infotundides ja saada nõustamist. Infotundide raames on võimalik teavet saada näiteks puuetega inimeste eluruumide kohandamise korralduse, igapäevalu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenuse, psüühikahäiretega inimeste igapäevase toimetuleku toetamise ning haridusvaldkonna muudatuste kohta. Arvutiklassis toimub lühikursus, kus õpetatakse e-posti tegemist, failide saatmist ning digiallkirjade andmist.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada nõustamist töövõime või puude raskusastme hindamise teemal. Kohal on Eesti Haigekassa nõustajad ning Õigusteenuste Büroo juristid. Messi esimesel päeval pakub Tallinna Suhkruhaigete Selts võimalust mõõta veresuhkrut ja vererõhku ning teisel päeval pakuvad sotsiaaltöötajad teavet puuetega inimestele suunatud toetustest ja teenustest Tallinnas. Eesti Töötukassa pakub individuaalnõustamist vähenenud töövõimega inimestele. Puhkehetkel ja messi muljete jagamiseks tuttavatega on võimalik külastada meie kohvikut.

Toimumise aeg ja koht:
Mess on avatud 19. aprillil kell 12-18 ja 20. aprillil kell 10-15. Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

 Messi ajakava ja täiendav info:

Messi läbiviimist toetavad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Hasartmängumaksu Nõukogu.