Võrgustik

EPIKoja tegevuse põhieesmärk on puuetega inimeste huvide, õiguste ja vajaduste esindamine, edendamine ja kaitsemine läbi koostöö ning poliitikakujunduse.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsioon, ühendades Eesti puuetega inimeste ühendusi ning liite. EPIKoda asutati 26. veebruaril 1993 ning 2012. aasta seisuga kuulub EPI Koja koosseisu 16 maakonna puuetega inimeste koda ning 34 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust. Kokku esindab EPIKoda umbes 420 organisatsiooni.  EPI Koja liikmeteks on juriidilised isikud, mille liikmetest moodustavad puuetega inimesed ja pereliikmed või nende organisatsioonid vähemalt 51% liikmeskonnast ning juhtorganitest. EPI Koda ei rakenda sisseastumismaksu, samuti ei ole liikmemaksu.

KAASAVA ÜHISKONNA POOLE!