Trükised

Eesti Puuetega Inimeste Koda on aastate jooksul välja andnud nii koostöös partneritega, kui iseseisvalt  erinevaid trükiseid – teatmikest erinevate infomaterjalideni.

Regulaarselt, kolm korda aastas ilmub ajakiri Sinuga.

Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt väljaantud materjalid:

Lisaks avaldatud materjale erivajadusega inimeste tervishoiu- ja hoolekandeteenustega, haridusega ja inimõiguste rakendumisega seoses, vaba- ja kodanikuühenduste, ligipääsetavuse ning universaalse disaini teemadel: 

Käsiraamatud: