Õigusnõustamine

Õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele

Märtsis 2017. a osutab õigusnõustamist erivajadustega inimestele Eesti Kurtide Liidu meeskond.

Ajakava: Ajakava märts 2017

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga alustab alates aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist erivajadusega inimestele.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Teenuse käigus on võimalik saada abi elukondlike õigusmurede lahendamisel- võlad, tervis, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

Õigusnõustamise teenuse sihtgrupiks on erivajadusega inimesed, kellel Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud keskmise, raske või sügava puude. Lisaks on oodatud teenusele pöörduma ka sihtgrupi hooldajaid või pereliikmeid erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks. Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta ja seda rahastab Justiitsministeerium.

Õigusnõustamist on võimalik saada nii silmast- silma kohtumise, Skype, e-kirja kui  telefoni kaudu.

Õigusnõustamise teenust hakatakse lisaks Eesti Puuetega Inimeste Kojale (Toompuiestee 10, Tallinn) pakkuma 15-s nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Erivajadusega isikute õigusnõustamise konkursi võitjaks osutus Eesti Puuetega Inimeste Koja pakkumine.

https://www.just.ee/et/uudised/selgusid-oigusnou-konkursi-voitjad

 

  • Järgnev link on videoklipile,  kus selgitatakse halduskohtumenetlust: video