Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

Visioon:
Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.
Missioon:
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

EPIKoda Facebookis:


Vaata ka õppefilme EPIKoja Youtube kanalilt:

Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed. Loe edasi »

2016. aasta septembris algatatud pilootprojekt, mille eesmärgiks on oluliselt parandada erivajadustega inimeste elutingimusi, on jõudnud esimeste tulemusteni. Kohandatud on esimesed üheksa kodu ning aasta lõpuks kohandatakse erivajadustega inimestele mõeldes kokku 45 kodu, mis aitavad inimestel igapäevaselt iseseisvamalt toime tulla ning ühiskonna- ja tööelus aktiivsemalt osaleda. Pilootprojekti põhiliseks märksõnaks on inimkesksus, mis pöörab tähelepanu igale situatsioonile ning vajadusele eraldi. Pilootprojekti veab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga.

Loe edasi »

Hea noor!

Tunned huvi selle vastu, mis toimub väljaspool Eestit? Tahad, et sinu sõpradering oleks laiem? Tahad maailma muuta?  Mis sind on siiani takistanud? Oled valmis mõtlema, kuidas neid takistusi ületada? Loe edasi »

Tantsupeomuuseumi projekt “Mina näen” annab 50 nägemispuudega inimesele esmakordselt võimaluse n-ö pealtvaatajate rollis taktiilsete teatmike ja peo kirjeldustõlke kaudu suvel XII noorte tantsupeost osa saada.    

„On väga tähtis, et saaksime tantsupeolt saadavaid elamusi edasi anda võimalikult paljudele inimestele. Projekt “Mina näen” võimaldab vaegnägijatel ja isegi pimedatel saada osa tantsumustritest ja peolugudest, mis raamatute ja tantsukirjelduste kaudu nendeni viiakse,“ ütles ürituse patroon, koorijuht ja riigikogu liige Laine Randjärv.   Loe edasi »

Töötukassa selgitab, kuidas toimub töövõimetoetuse ettemaks üleminekul pensionilt töövõimetoetusele.

Esitate taotlused korduvhindamise tähtajal. Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlus on väga oluline esitada korduvhindamise tähtajal, mis on 5.-20. kuupäev sellel kuul, mis eelneb töövõimetuspensioni lõppemise kuule. Näiteks, kui töövõimetuspension lõpeb 30. juunil, siis on korduvhindamise tähtaeg 5.-20. mai. Sellisel juhul jõuab töötukassa väga tõenäoliselt teha teile töövõime hindamise ja töövõimetoetuse otsuse nii, et te saate töövõimetoetuse ettemakse kätte töövõimetuspensioni lõppemisele järgneva kuu alguses. Näiteks, kui töövõimetuspension lõpeb 30. juunil, siis võite arvestada töövõimetoetuse ettemakse kättesaamisega hiljemalt 10. juulil. Teil ei teki töövõimetuspensioni lõppemise ja töövõimetoetuse raha kättesaamise vahel sissetulekus auku.

Esitate taotlused pärast korduvhindamise tähtaega. Kui esitate taotluse pärast korduvhindamise tähtaega, kuid siiski töövõimetuspensioni saamise ajal, sh viimasel päeval, on ka teil õigus töövõimetoetuse ettemaksele. Tuleb aga arvestada, et töövõime hindamine ja töövõimetoetuse määramine võib võtta kokku kuni 40 tööpäeva (30 tööpäeva töövõime hindamise ja 10 tööpäeva töövõime toetuse taotluse menetlemiseks). Teile tehakse töövõimetoetuse ettemakse, kui need otsused on tehtud. Näiteks, kui teie töövõimetuspension lõpeb 30. juunil ning te esitate taotlused alles 27. juunil, siis töövõimetoetuse otsuse tähtaeg jõuab kätte 22. augustil, mistõttu ettemakse võite saada alles pärast seda. See tähendab, et teil võib tekkida töövõimetuspensioni lõppemise ja töövõimetoetuse raha kättesaamise vahel sissetulekutes auk. Te saate sissetulekuauku vältida, kui esitate taotluse korduvhindamise tähtajal.

Töötukassa pikendab otsuse tegemise tähtaega. Kui te ei ole saanud töövõime hindamise ja töövõimetoetuse otsust töövõimetuspensioni lõppemise ajaks, sest töötukassal on vaja teie töövõime hindamise tähtaega pikendada terviseandmete puudumise tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel, tehakse teile töövõimetoetuse ettemakse kohe pärast tähtaja pikendamise otsustamist. Teil ei teki töövõimetuspensioni lõppemise ja töövõimetoetuse raha kättesaamise vahel sissetulekus auku. Kuna sel hetkel ei ole veel teada, milline on teie töövõime ja kui suur töövõimetoetus, saate ettemaksu oma senise töövõimetuspensioni suuruses. Hiljem, kui selgub, et teie töövõimetoetus on sellest suurem, tehakse juurdemakse. Kõigile neile inimestele, kelle töövõime hindamise tähtaega on juba pikendatud ning töövõime hindamise otsust ei ole 1. maiks tehtud, teeb töötukassa ettemakse hiljemalt 10. maiks.

Allikas: www.tootukassa.ee

Kuigi ilm ei ole veel sugugi kevadine on meil rõõm teatada, et ilmunud on EPIKoja võrgustiku ajakirja Sinuga kevadnumber, mis on ühtlasi esimene sellel aastal. Ajakirja on veebis võimalik lugeda läbi Issuu keskkonna või PDFis

Ajakiri Sinuga Issuu keskkonnas

Ajakiri Sinuga PDF versioonis

Paberkujul ajakirju saab tööpäeviti EPIKoja kontorist (Toompuiestee 10) või piirkondlikest puuetega inimeste kodadest. Samuti jõuavad ajakirjad raamatukogudesse üle-Eesti.

Kõik gluteeniga seonduv on ühiskonnas viimasel ajal populaarsust kogumas. Kas aga tegu on trendiga või on selle taga tõsine meditsiiniline diagnoos? Millele pöörata gluteenivaba dieedi pidamisel tähelepanu? Kõik huvilised on oodatud tsöliaakia infopäevale – messile!

Vaata lisainfot

 

Viimastel aastatel on Eesti noortevaldkonnas pööratud palju tähelepanu erivajadustega ja vähemate võimalustega noortele, et pakkuda neile võrdseid võimalusi osalemiseks. Samas jõuab neist noortest vaid väga väike osa rahvusvahelistesse projektidesse.

Kutsume teid infoseminarile kaasa mõtlema ja panustama, et luua sild noorte ja mitmete rahvusvaheliste võimaluste vahel, mis kõigile noortele avatud. Infoseminarid toimuvad 19.05 (Tallinn) ja 26.05 (Tartu) kell 10.00-16.00.

Loe edasi »

Päästekorraldaja on Häirekeskuse teenistuja, kes vastab hädaabinumbrile 112 tulevatele kõnedele. Päästekorraldaja selgitab helistajaga rääkides välja, mis on juhtunud ja kui kiiresti ning kuhu on vaja välja saata kiirabi, päästjaid või politseid.

Seega on päästekorraldaja esimene inimene, kes aitab 112-le helistanud abivajajat ning päästekorraldaja tööst sõltub olulisel määral hättasattunu elu, tervise ja vara päästmine. Päästekorraldaja töö sobib ka erivajadusega, näiteks liikumispuudega inimesele. Päästekorraldaja saab töötada ka osakoormusega.

Loe edasi »

18. aprillil allkirjastasid Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ühiste kavatsuste protokolli, millega sotsiaalministeerium toetab vähenenud töövõimega inimestega sõltumatut nõustamist puuetega inimeste kojas töövõime hindamist puudutavates küsimustes alates teisest poolaastast.


„Inimestel, kes vajavad uue süsteemiga kaasnenud muudatuste tõttu täiendavat nõustamist, on õigus saada igakülgset, asjatundlikku ja sõltumatut abi,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinvoski. „Töövõimereform on täies mahus jõustunud pelgalt mõne kuu eest ning täiendav nõustamisteenus on igati mõistetav. Mul on hea meel, et puuetega inimeste koda on valmis oma kogemuste ja teadmistega sihtrühma abistama,” lisas ta. Loe edasi »