Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

Visioon:
Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.
Missioon:
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Liitu meie uudiskirjaga:
EPIKoda Facebookis:


Vaata ka õppefilme EPIKoja Youtube kanalilt:

Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.  EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

EPIKotta kuulub 48 liikmesorganisatsiooni kokku üle 22 000 liikmega.

Alustame Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ ning toetuse andmise tingimuste „Töövõime süsteemi toetavad tegevused“ toel nõustamisteenuse pakkumist töövõime hindamise ja puude tuvastamise menetluse küsimustes ja vaiete teemal hindamist taotlevatele isikutele ning nende esindajatele.

Soovime leida oma meeskonda 

NÕUSTAJAT

Loe edasi »

Eesti sotsiaalne iduettevõte Helpific, mis loodi 2014. aastal, arendab veebipõhist tugikeskkonda inimestele, kel igapäevatoimingute tegemiseks on abilist vaja, näiteks eakatele ja erivajadusega inimestele transporditeenuse või majapidamistoimingute osutamine. Tänaseks on platvormi vahendusel abilise leidnud juba üle 250 inimese. Ettevõte lansseeris Hooandjas kampaania, et koguda lisaraha platvormi edasiarendamiseks, mis tagaks selle jätkusuutlikkuse. Loe edasi »

Projekti „Tegus algus!“ raames on paarikümnel noorel inimesel võimalus võtta vastu põnev väljakutse: alustada tasuta õpingutega, omandada elukutse ning asuda meelepärasele tööle teeninduse või toitlustuse valdkonnas.

See võib olla sinu võimalus!

Oluline, et oled vanuses  16 – 29 aastat, käesoleval hetkel sa  ei õpi ega ka tööta, ent omad kas põhi-, gümnaasiumi või kutseharidust.  Peamine aga, et sa tõesti soovid end edaspidiselt siduda teeninduse või toitlustuse valdkonnaga. Seega  osalemine antud projektis võib olla just sinu võimalus! Loe edasi »

Täna, 19. mail, tähistatakse Eestis ja kogu maailmas ülemaailmset põletikulise soolehaiguse ehk IBD päeva, mil pööratakse suuremat tähelepanu kahele kroonilisele põletikulisele soolehaigusele – haavandiline koliit ja Crohni tõbi.

Sel päeval valgustatakse üle maailma erinevaid hooneid ja rajatisi lilla valgusega, et juhtida suuremat tähelepanu nendele kahele kroonilisele põletikulisele soolehaigusele.

MTÜ Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts korraldab sel aastal teist korda IBD päeva ka Eestis. IBD päeva puhul valgustatakse Eestis lilla valgusega Tallinna Teletorn, Rõuge Pesatorn, Tartu Võidu sild ja Saku mõis. Kõikidest lillaks valgustatud hoonetest tehakse fotod, mida jagatakse nii Facebookis, Instagramis kui ka rahvusvahelisel IBD päeva lehel: http://worldibdday.org/.

Iga eestimaalane saab sel päeval kaasa aidata IBD teadlikkuse tõstmisele Eestis, pannes 19. mail selga lilla pluusi, tehes endast selfie ning postitades selle sotsiaalmeediasse, lisades postitusele hastag:

#unitedwestand2017

#worldibdday2017

Kogu maailmas elab kokku umbes 5 miljonit inimest, kes põevad põletikulist soolehaigust – haavandilist koliiti või Crohni tõbe.

MTÜ Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts  loodi 11.04.2015 eesmärgiga aidata lahendada haavandilise koliidi ja Crohni tõvega seonduvaid probleeme Eestis ning parendada neid haigusi põdevate patsientide ravitingimusi ja elukvaliteeti.  Lisainfo: www.ibd.ee.

Täna, 18. mail, ülemaailmsel ligipääsetavuse teadlikkuse päeval juhivad Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Ligipääsetavuse Foorum tähelepanu ligipääsetava keskkonna olulisusele.

„Ligipääsetavuse puhul on tegemist tervikliku mõistega, mis hõlmab kogu elu- ja infokeskkonda. See  tähendab, et lisaks füüsilise keskkonna ligipääsetavusele peaks ka info, kaubad, teenused, kultuur ja hobivõimalused olema kujundatud arvestades kõigi inimeste eripärasid,“ selgitab Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht. „Elukeskkonda ning teenuseid disainides osatakse üha paremini arvestada ka puuetega inimeste vajadustega, kuid süsteemne lähenemine teemale puudub ning  ideaalist on olukord veel väga kaugel, “ on Habicht murelik. Loe edasi »

Meil on rõõm teavitada, et EPIKoja võrgustik on jälle ühe liikme võrra suurem. Nimelt kuulub nüüdsest koja toetajaliikmete hulka Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) – üliõpilaskondi koondav katuseorganisatsioon, mis seisab üliõpilaste hariduslike ja sotsiaalmajanduslike huvide eest.

EÜLi peamine soov toetajaliikmeks astumisel oli see, et ka üliõpilaste hulgas on erivajadusega inimesi kellele tuleb tagada võimalikult võrdsed võimalused kõrghariduse omandamiseks. EÜL ja EPIKoda on ka varasemalt teinud aktiivset koostööd, nt seoses erivajadusega üliõpilastele suunatud toetustega.

Loodame, et läbi aktiivse infovahetuse ja kaasamise paraneb kõrghariduse kättesaadavus erivajadustega inimeste jaoks veelgi enam.

EÜLi tegemiste kohta on võimalik lugeda – www.eyl.ee
FB: www.facebook.com/Eesti.Uliopilaskondade.Liit/

Oled Sa kunagi proovinud, kuidas purjekas tuule jõul liigub ja seda juhtinud? Tule ja proovi, meri on kõigile.

Purjetamine erivajadusega inimesele:

  • Pärnu purjetamisnädalal L, 10.06 KL 17 Pärnu jahtklubis
  • Tallinna Merepäevadel L, 15.07 kl 16-19 Lennusadama B-kail
  • Kuressaare Merepäevadel  R, 11.08 kl 17 Kuressaare jahisadamas

Registreerumine kohustuslik: http://bit.ly/1U49ClV

Purjetamine toimub paatidega, milles kapteniks võistluspurjetaja; eelnevalt kaldal juhiste ja päästevahendite jagamine. Tallinnas on merele minekuks kolme inimese purjekad, surfamine ja paraolümpiapaadid 2.4mR. Kõik tegevused osaleja enda vastutusel.

 Liitu ka FB grupiga, et saada jooksvat infot – https://www.facebook.com/erilisedpurjetajad/

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pöördus täna (so 9.05.2017) Sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga luua töövõime hindamise metoodika arendamise laiendatud koosseisus töörühm.

Tervise infosüsteemis leitavad inimese tervist puuduvad andmed on sageli ebapiisavad ning nende kvaliteet ja koosseis pole sageli asjakohane töövõime hindamiseks. Näiteks Eesti Töötukassa andmetel on pooltel kõigist töövõime hindamise juhtumitest vajalik esitada täiendav terviseandmete päring arstile. Kuigi antud probleem kui uue töövõime hindamise metoodika edukat rakendamist takistav tegur tuli selgelt esile  juba 2015 aastal sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidud Töövõime hindamise metoodika piloteerimise tulemuste analüüsis ei ole seniajani rakendatud tõhusaid meetmeid tervise infosüsteemi andmete kvaliteedi parandamiseks. Loe edasi »

Kutsume teid 2.-3.juunil 2017 heade mõtete linna Tartusse Eesti puuetega inimeste XXII kultuurifestivalile.

Festival toimub Vanemuise Kontserdimajas ja korraldajaks on Tartu Puuetega Inimeste Koda.

Festivalile on oodatud erinevad kaunite kunstidega tegelevad kollektiivid ja üksikesinejad.

Esinemiskavade pikkus kollektiividel ei tohiks ületada 25 min ja üksikesinejail 10 min.

Palume teil täita osalemiseks registreerimisleht ja saata see Tartu Puuetega Inimeste Koja e-postile tartu.pik@gmail.com hiljemalt 19.maiks.

Festivali 2 päeva osalustasu koos ööbimisega on 25 EUR inimese kohta. Ilma ööbimiseta on mõlema päeva tasu kokku 20 EUR inimese kohta. Juhul, kui osalete ainult ühel päeval, tuleb tasuda 10 EUR inimese kohta. Osalustasu meie poolt esitatud arve alusel palume tasuda pangaülekande korras hiljemalt 25.maiks.

Info: Senta Michelson tel.5155534 ja tööpäeviti kl.9-16 tel.7366-762

Registreerimisleht

Kutse XXII vabariiklikule puuetega inimeste kultuurifestivalile

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed. Loe edasi »