Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

Visioon:
Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.
Missioon:
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

EPIKoda Facebookis:


Vaata ka õppefilme EPIKoja Youtube kanalilt:

Uudised

EPIKoja liikmesorganisatsioon Eesti Reumaliit otsib oma meeskonda tegevjuhti, kes vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tegevjuhi ülesanneteks on projektide kirjutamine, finantsplaneerimine, suhtlemine liikmete ja koostööpartneritega, eelnõude läbitöötamine ja ettepanekute koondamine ning esitamine, ürituste korraldamine, nõustamine jms.

Tutvu tööpakkumise täpsema sisu ning kandideerimisinfoga.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Tartu Puuetega Inimeste Kojaga korraldavad 12. aprill 2017 kell 11.00- 14.30 infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Infopäev toimub Tartu Puuetega Inimeste Kojas, Rahu 8.

Päevakava:

11.00- 11.10 Avasõnad

11.10- 11.45 Ülevaade Riigikontrolli auditist „Riigi tegevus töövõimereformi ettevalmistamisel“
Triin Jõeleht, Riigikontrolli tulemusauditi osakonna audiitor

11.45- 12.30 Tartu linna teenused ja toetused puuetega inimestele
Maarika Kurrikoff, Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse juhataja
Raili Metsalu, Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse peaspetsialist

12.30- 13.00 Kohvipaus

13.00- 14.00 Ülevaade Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse kuuluvatest teemadest (sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus, riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele, abivahendite korraldus)
Lilia Kadak, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna spetsialist
Sigrid Laan, Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakonna abivahendite talituse peaspetsialist

14.00- 14.15 Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

14.15- 14.30 Päeva kokkuvõte

16-18-aastane noor, kellel on enne 1.01.2016 esitatud taotluse alusel koostatud rehabilitatsiooniplaan, saab Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kaudu sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust kuni rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõpuni. Senise praktika kohaselt, kui rehabilitatsiooniplaani kehtivus lõpeb enne  noore 18-aastaseks saamise kalendriaasta 31. detsembrit, koostab teenuse osutaja talle vajadusel uue rehabilitatsiooniplaani teenuse osutamiseks kuni 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni. See võib aga tähendada, et selle plaani alusel on võimalik teenuseid osutada suhteliselt lühikest aega.

Alates 1. aprillist ei koosta SKA rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõppedes noorele enam kuni 18-aastaseks saamiseni uut lühiajalist plaani teenuse osutamiseks. Kui 16-18aastane noor, kellel on puue, püsiv töövõimetus või osaline töövõime, õpib või töötab või on töötuna registreeritud, on tal võimalik saada töötukassa kaudu tööalase rehabilitatsiooni teenust. Selleks tuleb ühendust võtta endale sobivaima töötukassa esindusega ning leppida kokku kohtumine juhtumikorraldajaga, kes hindab tööalase rehabilitatsiooni vajadust ning suunab teenusele. Loe edasi »

Olete lahkelt oodatud 6. aprillil kell 18:00-20:00 GO Hotelli kohvikus “Perroon” (Toompuiestee 37, Tallinn 10133 GoHotel Shnelli I-korrus) toimuvale teisele seminarile “Eetiline hotell Albergo Etico kogemuse näitel”.

27.09-01.10 aastal 2016 käis 12-liikmeline erinevate erivajadustega inimeste grupp koos abilistega Itaalias Asti linnas tutvumas erivajadustega inimesi tööle rakendavas hotellis “Albergo Etico”. Antud hotelli intelektipuudega töötajaid valmistatakse ette tööks hotellis või restoranis läbi Iseseisvuskooli.

Seminaril kuulame Itaalia hotell “Albergo Etico” asutaja ettekannet mudeli praegusest käekäigust ja tulevikuplaanidest, Eesti aktiivsete erivajadustega noorte ühingu “Iseseisvus kuubis” tegevuse ülevaadet ja meie hotelli maastiku eksperti. Seminari lõpus arutame üheskoos antud mudeli ülevõtmise võimalusi ja rakendamist Eestis.

Ligipääsetavuse info: ligipääsetav ratastooliga ja olemas on invatualett.

Üritusel osalemiseks ja lisaküsimuste korral palume pöörduda gretekangur@gmail.com või jako.stein@gmail.com

Facebooki kasutaja saab registreeruda eelneva asemel ka siin https://www.facebook.com/events/1405244192870988

PRESSITEADE
31.märts 2017

Laupäeval, 1. aprillil korraldab Eesti Autismiühing koos Pärnu Toimetulekukooliga Pärnus teabepäeva „Räägime autismist“, tähistamaks rahvusvahelist autismiteadlikkuse päeva.

Eesti Autismiühingu esinaise Marianne Kuzemtšenko sõnul soovitakse teabepäevaga juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et autismispektri häired on diagnoos, mida on kõrvalseisjatel sageli raske mõista ja aktsepteerida. “Autismispektri häiretega inimeste diagnoosist tulenevad probleemid väljenduvad sageli ümbritsevatele inimestele arusaamatult ja neid inimesi ei püütagi mõista. Autismi väljendusvormid ja raskusastmed on igal inimesel erinevad. Ühiskond saab pakkuda rohkem mõistmist ja seeläbi ka tuge nii autismispektri häirega inimestele kui ka nende peredele. Pärnu Toimetulekukool on pakub sobivat ja võimetekohast õpet autismiga lastele ning nende kogemuse jagamine koos erinevate autismivaldkonna spetsialistidega aitab vanematel saada uusi teadmisi”. Loe edasi »

6. aprillil toimub Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis Tallinna raamatumessi raames kirjandusfoorum “Kui lugeda on raske…”.

Foorumil uuritakse, missugused võimalused on lugemiseks neil, kel see tegevus raskendatud on. Asjatundjad kõnelevad sellest, mida toob endaga kaasa nägemispuudega inimesi puudutav Marrakeši leping ning mida on tehtud Eestis ja Soomes nägemisprobleemidega inimestele raamatute kättesaadavaks muutmisel. Foorumile oodatakse raamatukogutöötajaid, sotsiaaltöötajaid, tugiisikuid, emakeeleõpetajaid, kirjastajaid, autoreid ja kõiki teisi, keda see teema kõnetab. Foorumi kava: http://estbook.com/tallinna-raamatumess/kui-lugeda-on-raske/

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustab aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka  veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Loe edasi »

Saue Linna Invaühingu võrratut esimeest autasustati märkimisväärse panuse eest Saue linna kultuurielus. Saue Linnavolikogu autasustas linna teenetemärgiga Elena Kalbust kui rahvakultuuri hoidjat ja edasikandjat, kes on toonud paljusid sauelasi rahvatantsu juurde, algatanud Saue linna laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning 25 aasta jooksul olnud Saue linna laulu- ja tantsupidude ning Saue Sõle lavastaja ja tantsude looja.

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldavad 4. aprillil kell 12.00- 15.30 infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Infopäev toimub Hiiu Maavalitsuses, Leigri väljak 5, Kärdla.

Päevakava:

12.00- 12.10 Avasõnad
12.10- 13.10 Ülevaade Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse kuuluvatest teemadest (sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus, riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele, abivahendite korraldus, kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahju hüvitised)
Olga Margulis ja Ekaterina Ossipova, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna spetsialistid
Kateriin Sinka, Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakonna abivahendite talituse peaspetsialist
13.10– 13.30 Kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

13.30- 14.00 Kohvipaus 

14.00– 15.00 Töövõimereform – töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, teenused vähenenud töövõimega inimestele
Ere Vaidla, Eesti Töötukassa Hiiumaa osakonna juhtumikorraldaja
15.00– 15.15 Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist
15.15- 15.30 Päeva kokkuvõte

Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi tellitud ning Praxise poolt läbiviidud analüüsist selgub, et Eesti tervisepoliitika peamiste eesmärkide täitmine on takerdunud. Eesti inimeste keskmise eluea tõus on aeglustunud ja tervena elatud eluaastad on kasvu asemel hoopis vähenenud. Aastatel 2009-2016 vähenes tervelt elatud eluiga meestel 1,4 ja naistel 3 aastat.

Eesti tervisepoliitikale seatud eesmärk on suurendada nii keskmist kui ka tervelt elatud eluiga. Kui 2009. aastal elasid Eesti naised ilma terviseprobleemideta keskmiselt 59 ja mehed 55 eluaastani, siis tänaseks on näitajad langenud naistel 56 ja meestel 53,6 eluaastani. Keskmine oodatav eluiga on naistel 82 ja meestel 73 aastat, mis on tõusnud tänu vähenenud suremusele – eluiga ei pikenda mitte niivõrd parem tervis, vaid asjaolu, et paranenud ravimeetodite toel elatakse haigena kauem.

„Tervena elatud eluea lühenemine on kindlasti ohumärk töökäte puuduse käes kannatava ja vananeva elanikkonnaga Eesti jaoks. On oluline, et meie inimesed elaksid tervena võimalikult kaua, et säilitada oma töövõime ja elukvaliteet ning püsida tööturul ka kõrgemas eas,“ tõdeb Praxise tervisepoliitika analüütik Laura Aaben. Tõsistele terviseprobleemidele viitab ka asjaolu, et tööturg kaotab igal aastal ligikaudu 14 000 tööealist vanuses 16-59, kellele määratakse esmane püsiv töövõimetus. Loe edasi »