Kontaktid

Fondi arveldusarve:

Viitenumber: 3500081021 ;

saaja: Rahandusministeerium a/a 10220034796011 SEB või a/a 221023778606 Swedbank)

 Üldkontaktid:

Nõukogu esimees   Toomas Sepp  tel. 640 41 18; E-mail toomas.sepp@tallinnlv.ee

Audiitor

EPI Fondi audiitoriks määrati 28.10.2011.a. Fondi Nõukogu otsusega Tarmo Ader – vannutatud audiitor   – tarmo.ader@kmra.ee või tarmo.ader@assertum.ee