Uudised

10.-13. oktoober avab Tallinna Vaimse Tervise Keskus taas uksed, et tutvustada huvilistele oma tööd psüühiliselt haigestunud inimeste toetamisel. Külastada saab keskuse kõiki üksusi, osaleda ise erinevates tegevustes ja gruppides, kuulata loenguid, vestelda töötajatega ja klientidega. Esinevad ka Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kogemusnõustajad, kes räägivad oma lood skisofreenia ning Aspergeri sündroomiga toimetulekust.

Vaimse tervise nädala üritused on tasuta ning avatud kõigile.

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse lahtiste uste päevade kava – pdf

Maardus toimus 22. septembril Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja ja Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatud infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Linnapea Vladimir Arhipov tervitas infopäeval osalejaid. „Maardu on sõbralik linn erivajadustega inimestele. Seame oma eesmärgiks arendada linna füüsilist keskkonda ning luua kaasaegne tugisüsteem, mis arvestaks igaühe vajadusega ning ei jäetaks kedagi kõrvale”, -sõnas linnapea infopäeva avades.

Päeva fookuses oli töövõimereform ning sellega seotud töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, kaitstud töö. Üritusel jagati Soome ja Saksamaa kogemust toetatud töö meetodi rakendamisest ja igapäevaelu toetamisest ning tutvustati riiklike ja kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuseid ja -toetusi puuetega inimestele.

Maardu infopäeva ettekanded:

Sügishooaja uued grupid ja nõustamistöö

 

Avituse depressioonigrupp alustab 13. hooaega Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis, Pärnus

Grupp, kus saad õppida enesejuhtimist ja oma elu peremeheks saamist ja olemist. Uued oskused, uued teadmised, uued vaatenurgad. See on mõeldud ennekõike meeleoluhäiretest (depressioon, bipolaarne häire) ja ärevushäiretest taastumise toetamiseks, aga ka kõik teised elukriisidega töö tegijad on teretulnud.

Loe grupi kohta lisainfot SIIT

 

Vestlusgrupp elukriisidest taastujatele

alustab 2. hooaega

Meie kogemusnõusajate juhitud grupp neile, kes soovivad läbi grupisuhtluse teha tööd iseendaga. ,,Jagatud mure on pool muret. Jagatud rõõm on kahekordne rõõm ja kogemustarkus pole vähem väärtuslik kui ülikoolitarkus.” Tule liitu seltskonnaga.

Loe grupi kohta lisainfot SIIT

 

Kogemusnõustamine

Avituse kogemusnõustajate võrgustikus teeb täna tööd 83 riikliku väljaõppe lõpetanud kogemusnõustajat. See on võimalus inimestele, kes soovivad

saada praktilist infot või arutada enda eluolukordi kellegagi, kellel on olemas isiklik kogemus sarnase keerulise olukorra muutmisest-muutumisest.

Loe lisainfot SIIT

Võta ühendust: anneli@avitus.ee

 

Nõustamisteenused meie majas

Jätkuvalt on Avituses tööl professionaalsed nõustajad ja superviisorid.
Oleme sinu jaoks olemas, kui soovid perenõustamist, karjäärinõustamist, coachingut või psühholoogilist nõustamist, Tulle savivälja – või loovteraapiasse.

Vaata lisaks www.avitus.ee või kirjuta kohe info@avitus.ee

Kui sind võiks huvitada märksõna „kogemusnõustamine“, siis oled 16. septembril kell 13:00-17:00 oodatud infopäevale,,Kogemusnõustamine Eestis”.

Oodatud on kõik huvilised – teenuse osutajad, -arendajad, -pakkujad ja -kasutajad ning idee levimisele kaasaaitajad.

Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59 Tallinn

Registreerimine: Kogemusnõustamise infopäeva registreerimisvorm http://avitus.ee/kn-infopaeva-registreerimisvorm

Info: Triin Ülesoo, triin@avitus.ee 51 55 502

Erinevaid vaatenurki, ootuseid, võimalusi ja seniseid kogemusi toovad infopäeval välja Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, Tervise Arengu Instituudi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja teenust ning väljaõpet pakkuva organisatsiooni esindajad.

Päeva teises pooles toimub kõigi osalejate vaba mõtete vahetus kogemusnõustamise teemal. Võimalus küsida, vastata, arutleda, ideid pakkuda … .

Kogemusnõustamise teenus on Eestis riiklikul tasandil tunnustatud alates aastast 2015. Pooleteise aasta jooksul on läbi viidud nõustajate koolitusi, on korraldatud esimesed teenuse riigihanked ja otsitud kogemusnõustajaid rehabilitatsioonimeeskondadesse. On loodud kogemusnõustajate võrgustikud. Uut teenust on tutvustatud meditsiinasutustes, töötukassas, rehabilitatsioonisüsteemis ja meedias.

Uus abivõimalus on Eestis siiski veel ,,lasteaiaeas”. On palju teha, et teenust lihvida, edasi arendada, täiendada ja Eesti inimestele ning organisatsioonidele tutvustada.

Tule, teeme seda koos!

Autismipäev

 

Kutsume organisatsioonide liikmeid ja lähedasi 04. märtsil kell 10:00 – 14:00 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (aadress Astangu 27, Tallinn) avatud uste päevale!

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on Eestis ainulaadne keskus, mis aitab tööealistel erivajadusega inimestel läbi erinevate õppimisvõimaluste http://www.astangu.ee/oppetoo/oppevoimalused.html (sealhulgas kutsehariduse) ja rehabilitatsiooni arendada oma teadmisi, oskusi ning tegevus- ja töövõimet. Õpingute lõppedes toetame kõiki oma õppijaid tööleasumisel http://www.astangu.ee/too/oppijale.html või muude tegevusvõimaluste leidmisel.

Lisainfot keskuse kohta leiate aadressil www.astangu.ee

Avatud uste päeval osalemine aitab õpilastel ja nende lähedastel selgusele jõuda, kas Astangu on nende jaoks sobiv koht õpingute jätkamiseks, ning pakub teile infot, mille alusel arenguvõimalusi otsivatele õpilastele ise soovitusi anda.
Tutvustame avatud uste päeval meie õppimisvõimalusi, kaitstud töötubasid, rehabilitatsiooniteenuseid, nõustamisteenuseid (abivahendid ja kohandused), Astangul pakutavat tööhõivealast tuge ja palju muud olulist.
Avatud uste päeva kava on leitav kodulehelt http://www.astangu.ee/meie/uudised/artikkel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1116&cHash=ba99cef235fd2d0c9f07613c02b073fa

Toimuvad erialasid tutvustavad praktilised töötoad, tööandjatele ja spetsialistidele suunatud seminarid ning ringkäigud. Kohvikust saab osta meie õppijate valmistatud suupoolist ning müügil on meie majas valminud unikaalsed käsitöö tooted.

Palume tulijatel end avatud uste päevale registreerida internetis http://goo.gl/forms/lRq9QCYW3m või telefonil 687 7287.

Kõigi üritusel osalejate vahel loosime välja auhinna.
Hoidke üritusel silma peal ka Facebookis https://www.facebook.com/events/956548164424019/! Loe edasi »

Veebipõhine tugikeskkond Helpific korraldab 28. jaanuaril Swedbank pangahoones Liivalaia 12 kell 14.00-17.00 tasuta infopäeva. Ürituse eesmärk on tutvustada Helpificut kui vabatahtliku ja tasulise abistamise platvormi ning lähiaja projekte. Huvilistele (üliõpilased, eakad) räägitakse, kuidas olla lihtsalt ja paindlikult isiklik abistaja erivajadustega inimestele – seda nii tasu eest kui ka vabatahtlikult. Abistajad ja abi saanud erivajadusega inimesed jagavad oma isiklikke Helpificu kaudu saadud kogemusi.

Infopäevale on oodatud puuetega inimeste ja eakate organisatsioonide/asutuste, sotsiaalhoolekande osakondade ning üliõpilasesinduste juhid, kuid ka erivajadusega inimesed, sotsiaaltöötajad, sotsiaaltöö ajakirjanikud, eakad ja üliõpilased. Koos moodustatakse vestlusringid, kus arutletakse, kes võiksid olla inimesed, kes soovivad pakkuda isikliku abistaja teenust ja kuidas nad üles leida. Kohal on viipekeeletõlgid, kes aitavad vaegkuuljatel ja kurtidel üritusest osa võtta.

Helpific on saanud alguse ideede arendamise võistluselt „Garage48 Enable” (tõlkes „Tee võimalikuks”). Publikulemmikuks valitud veebiplatvorm Helpific toob sotsiaalvaldkonda uuenduslikke ning mugavaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi, et muuta erivajadustega inimeste elu kergemaks ja võimaldada paremat toimetulekut. Helpific on paindlik inimeselt inimesele lahendus nii noortele kui eakatele.

Kangelasliku missiooniga Helpific, kelle visioon on saada parimaks ja suurimaks tugikeskkonnaks Euroopas aastaks 2020, pakkudes erivajadustega inimestele võimalust iseseisvamaks eluks, on jõudnud ka Ajujahi äriideede konkursil top 30 hulka ja valmistub osalemiseks järgmises vooruks. Just tasuline isikliku abistaja teenus on üheks otsustavaks elemendiks ettevõtte jätkusuutlikkuses ja finaali jõudmisel. Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss.

Swedbank soovib omalt poolt infopäeva toetada ruumide tasuta kasutusse andmisel ning kostitab külalisi kohvi ja teega.

Ürituse täpsem asukoht: Liivalaia 12, keskmine maja, pöördukse kõrvalt uksest sisse, 9. korrus.

Infopäevale registreerida saab https://goo.gl/cmlEN4.

Helpific veebileht: helpific.com/et
Facebook: facebook.com/Helpific

Helpific MTÜ korraldab 28. jaanuaril Tallinnas (koht selgub varsti, on ligipääsetav ja kohal on ka viipekeeletõlgid) infopäeva, kus kogemusi jagavad  juba kogenud abipakkujad ja abi saanud puudega inimesed. Samuti tutvustame Helpificu võimalusi ning arutame sel teemal, kuidas leida isiklikke abistajaid erivajadustega inimestele. Helpificu päeval on võimalik kohtuda ja kontakte vahetada puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega ning potentsiaalsete isiklike abistajatega (nt tudengid ja pensionärid).

Esialgne kava on järgmine:

  • 13.30-14.00    Saabumine ja tervituskohv, tervitussõnad.
  • 14.00-14.30    Tutvustame Helpificut: vabatahtlik abistamine ja tasulised teenused.
  • 14.30-15.00   Jagame kogemusi: millist abi on puudega inimesed  meie kaudu saanud ning kuidas  aitab  Helpific elada iseseisvat elu.
  • 15.00-15.45     Kinnitame keha
  • 15.45-16.00     Jaguneme gruppidesse, alustame vestlusringiga
  • 16.00-16.45     Vestlusringid: kuidas leida abistajaid ja kes on valmis abistama
  • 16.45-17.15     Päeva lõpetamine

Osalema on oodatud puudega inimeste organisatsioonid, kuna see on hea võimalus vahetada kogemusi ja leida endale abistajaid. Samas andke ka teada, kui keegi teie liikmetest otsib abistajat, saame aidata leida nii vabatahtlikke abistajaid kui ka tasu eest isiklikke abistajaid.

Palun andke võimalikest osalejatest teada hiljemalt 20.01. Ennast saab registreerida ka siin: https://docs.google.com/forms/d/1ZxUyy5e5xwuKm26njFJaj-uHCgamtoqbjUpH4TsenHw/viewform?c=0&w=1.

Triin Üksvärav
Helpific klienditugi
tugi@helpific.com
52 163 73

Rahvusvahelisel kogeluse teadlikustamise päeval, 22. oktoobril kutsub Eesti Kogelejate Ühing kõiki, keda kogelus otseselt või kaudselt puudutab, Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Koja majas Toompuiestee 10 suures saalis kell 13 algavale infopäevale.

Tutvustame Eesti Kogelejate Ühingu senist ja eelseisvat tegevust.  Osaleme rahvusvahelisel veebikonverentsil (http://isad.isastutter.org/).

Logopeed ja Tartu Ülikooli õppejõud Maret Jahu kõneleb kell 15.30 algavas ettekandes teemal “Kogeluse põhjus – kas geenides või keskkonnas?” Loomulikult saab nii Maret Jahule kui Eesti Kogelejate Ühingu liikmetele küsimusi esitada.

Termin kogelus hõlmab mitmeid erinevaid kõneraskusi. Mõni inimene võib jääda blokki mõne konkreetse sõna või hääliku puhul, teine korrata häälikuid või silpe, kolmas võib minna oma kõnes tagasi ja püüda raske sõna kiiresti hääldada ning mõni teeb kõike seda ja koos kaasliigutustega. Loe edasi »

Союз людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и Эстонская палата людей с ограниченными возможностями приглашают Вас в пятницу, 23.10.2015 в 13:00 в Нарвский колледж Тартуского университета по адресу Нарва, Ратушная площадь 2 или в Таллинне, Эндла 59, на информационный день Тема: «Что мне нужно знать о реформе трудоспособности»

Регистрация на информационный день до 21.10.2015 включительно.

В пятницу, у Вас и Ваших друзей есть возможность узнать все, что нужно знать о главных изменениях, связанных  с реформой трудоспособности.

Мы пригласили дать объяснения  квалифицированных специалистов, которые готовы ответить на все Ваши актуальные вопросы. Loe edasi »