Uudised

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsub tervishoiutöötajaid ja teisi huvilisi osalema mitmel tasuta koolitusel. Koolitused toimuvad ESFi ja HTMi rahastusel ja on osalejatele tasuta. Koolitustel osalemise tingimuseks on vaid sihtrühma kuulumine, milleks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Ärge laske ennast hirmutada sellest, et koolitused on mõeldud tervishoiutöötajatele. Tegelikult võtame vastu kõiki, kes on antud teemadest huvitatud või puutuvad era- või tööelus selle temaatikaga kokku.

 • Toimetulek vaimse tervise häiretega patsientidega 24 akadeemilist tundi (19.04-20.04.2017; 25.04.2017)

Koolituse eesmärgiks on anda õppijatele teadmised sagedasematest psüühilistest haigustest ja häiretest ning nende sümptomitest ning kuidas toime tulla ebaadekvaatse/psüühikahäiretega patsiendiga. Loe edasi »

Enam kui kolm aastat suuremate haiglate juures töötanud vaimse tervise kabinettidest on abi saanud tuhanded lapsed ja noored, kirjutab  SA TÜK psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuse vanemõde Ruth Tohvre.  

2013. aastal hakkasime ellu viima oma pikaaegset unistust luua süsteem, mis aitab parandada lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavust. Tänu sellele ei pea inimesed enam esmase psühhiaatrilise abi saamiseks sõitma Tartu, Tallinna või Viljandi Psühhiaatriahaiglatesse, vaid seda saab kiiremini ja oma elukohale lähemalt. Norra projektide toel töötavad praegu suuremate haiglate juures vaimse tervise kabinetid, mis asuvad Põlva Haiglas, Lõuna-Eesti Haiglas, Valga Haiglas, Ida-Viru Keskhaiglas ja Narva Haiglas.

Alates 2014. aasta sügisest töötanud vaimse tervise kabinettidesse pöördumiste sagedus on aasta-aastalt kasvanud. Praegu pöördub sinna erinevate probleemidega aastas üle 1000 esmase patsiendi. Peamised pöördumise põhjused on käitumisega seotud probleemid (koolis, lasteaias) ning noorukitel esinevad meeleolu- ja emotsionaalsed probleemid. Lisaks esineb ka õpiraskusi ning üha enam julgetakse pöörduda sõltuvusprobleemide korral. Igas kabinetis aitavad noori väljaõppe läbinud spetsialistid ehk vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja, psühholoog ja lisaks toetab meeskonda ka arst-konsultant. Loe edasi »

Kui kellelgi jäi sügisel riikliku erivajadustega üliõpilase stipendium taotlemata, siis on võimalus seda teha nüüd. SA Archimedese erivajadustega tudengite stipendiumi tähtaeg on 20. veebruar.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
 • ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris. 2016/2017. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 20. septembril 2016 ja 20. veebruaril 2017. NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taotelda ei saa ( 20. septembril toimub taotlemineõppeaastaks ja 20. veebruaril kevadsemestriks). Loe edasi »

2010. aastal kehtima hakanud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega (PGS) sätestati Eesti hariduskorralduse juhtivaks printsiibiks kaasava hariduskorralduse rakendamine. Kaasav hariduskorraldus põhineb eelkõige eetilistel printsiipidel, mille kohaselt peab igal lapsel olema võimalik õppida kodulähedases koolis koos teiste omaealiste õpilastega. 2014. aastal oli Eestis ligi 26 000 haridusliku erivajadusega õpilast, keda kaasava hariduskorralduse efektiivne elluviimine kõige otsesemalt puudutab. Alates uue PGSi jõustumisest on Eestis suurenenud tavakoolides õppivate hariduslike erivajadustega õpilaste arv, ent samal ajal on suurenenud eelkõige tavakoolide eriklassides õppimine. Hariduslike erivajadustega õpilaste märkamine ja toetamine on Eestis saanud üha enam tähelepanu.

Uuringu „Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus“ raames kaardistati praegune kaasava hariduse olukord Eestis dokumendianalüüsi, intervjuude, küsitlusandmete ja registriandmete põhjal. Kaasati kõiki olulisi sihtrühmi: õpetajad, koolijuhid, tugispetsialistid, lapsevanemad, koolipidajad ja Rajaleidja juhtumihaldajad.

Loe edasi »

Sügisest ei võeta enam vastu uusi õpilasi tarkvaraarenduse ja bürootöö kutseõppe erialadele. Nendel erialadel on seni kutseõpet pakutud koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega, kuid õpe on toimunud Astangu keskuses.

Need, kes õpivad tarkvaraarendaja ja bürootöö erialadel juba praegu, saavad õppetööd jätkata kuni oma planeeritud lõpetamiseni. Viimane kursus lõpetab 2018/19 õppeaastal.

Uusi õppijaid ei võeta nendele erialadele vastu mitmel põhjusel:

 • Tarkvaraarendaja ja bürootöö õppekavad on paljude õppijate jaoks osutunud liiga mahukaks ja üldiseks. Soovime edaspidi pakkuda vajaduspõhisemaid IT ja bürootöö valdkonna kursuseid, mis võimaldaksid omandada tööks vajalikke spetsiifilisemaid oskusi.
 • Astangu keskus kuulub Sotsiaalministeeriumi haldusalasse ning vastavalt Astangu keskusele 2017-2020 aastaks seatud eesmärkidele, tuleb meil vähendada kutseõppe õppekohti Astangul ja rohkem keskenduda kutsehariduse omandamise võimaluste loomisele tavalistes kutseõppeasutustes.

Loe edasi »

Kutsume Teid osalema Nordplus kaasava täiskasvanuhariduse projekti „B + Inclusive – Adult Education for All“ ja Kodanikuühiskonna nädala raames toimuval

kaasava täiskasvanuhariduse seminaril

24.11.2016. kella 11:00-15:00

Eesti Puuetega Inimeste Kojas, Toompuiestee 10, Tallinn.

Seminar on suunatud täiskasvanukoolitajatele, õppejõududele, lektoritele, koolituste korraldatele.

Registreerimislink osalemissoovi kinnitamiseks asub SIIN  ja on aktiivne kuni 10.11.2016 (kaasa arvatud).

Juhime tähelepanu, et osalejate arv on piiratud, seega palun teavitage  seminari korraldajat kindlasti kui olete küll registreerunud, kuid ei saa kohale tulla. Teie koha üle võib keegi teine õnnelik olla!

Seminari kutse ja päevakava: Kaasava täiskasvanuhariduse seminari kava

Kontakt ja lisainfo:
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Tel: 661-6614, 6616629
e-mail: epikoda@epikoda.ee

Järgmisel,  2017/2018 õppeaastal antakse Euraasia ja Euroopa keskkooliõpilastele FLEX programmi raames välja umbes 900 stipendiumit.

Konkursil on oodatud osalema ka erivajadustega õpilased. Igal aastal võtabki FLEX programmist osa umbes 20 erivajadusega õpilast. Välja valitud erivajadustega õpilased peavad vastama peaaegu samadele kriteeriumitele kui kõik teised kandideerijad. Sünnikuupäev peab olema ajavahemikus  15. veebruar 1999 kuni 15. juuli 2002. Samuti pole määrav, mitmendas klassis õpilane õpib. Programmi saavad kandideerida kõik noored, k.a füüsilise puudega.

Eestis on alanud uus kandideerimisvoor tasuta vahetusprogrammi FLEX ehk Future Leaders Exchange, mida administreerib USA organisatsioon American Councils koostöös USA Saatkonnaga ning oma heakskiidu on andnud ka Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Huvitava kooli blogi on kirjutanud meie programmist järgmiselt: http://huvitavkool.blogspot.com.ee/2016/08/flex-programm-lennutas-10-eesti-opilast.html . FLEX pakub võimalust õppida aasta USA keskkoolis ja elada kohalikus perekonnas.

Kui eelmisel aastal said kandideerida vaid 10. klassi õpilased, siis sellel õppeaastal on meie programm laienenud ning ootame kandideerima kõiki 9. ja 10. klassi õpilasi. Palumegi teil jagada seda võimalust  9. ja 10. klassi õpilastega. Programmis osalemine on õpilastele tasuta ning kandideerimiseks tuleb neil esmalt täita Internetis olev avaldus koos kolme lühiesseega. Avaldus asub aadressil: http://ais.americancouncils.org/flex . Avaldus ja esseed on inglise keelsed, kuid grammatikat nende puhul ei hinnata. Avalduste tähtaeg on 18. oktoober 2016.

Poolfinalistid valitakse novembris ning nemad läbivad juba intervjuu, inglise keele testi ja kirjutavad testimiskeskuses essee.

Kõigil õpilastel üle Eesti on võrdne võimalus osaleda ning soovime leida programmi just õpilasi erinevatest Eesti piirkondadest. Füüsiline puue pole programmile kandideerimisel takistuseks. Tähtis on valmisolek, huvi ja tahtmine õppida inglisekeelses ja teistsuguses kultuurikeskkonnas.

Greete Palksaar
Country Representative
American Councils for International Education
www.americancouncils.org

Head õpihimulised inimesed!

Kohe-kohe tekib võimalus asuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli, kui täidate soovitud õppekavale sisseastumiseks kehtestatud nõudeid. Kui Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud Teile puude raskusastme ning soovite, et vastuvõtukomisjon kaaluks Teie vastuvõttu väljaspool konkurssi, siis tuleb vastuvõtukomisjonile esitada avaldus sisseastumisperioodi kolme esimese tööpäeva jooksul 27-29.06.2016 käelise või digitaalse allkirjaga, lisades kehtivat puuet tõendava dokumendi.

Täpsemalt saate lugeda: http://www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/23265/vastuvotutingimused-3/lisainfo-14/

TTÜ üliõpilaste vastuvõtueeskirja http://www.ttu.ee/public/s/Sisseastujale/Uldinfo/vastuvotueeskiri_2016.pdf § 3 lõige 5 punkt 1 kohasel:

tingimusel, et kandideerimise üldnõuded on täidetud, võetakse bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppesse kui ka magistriõppesse, vastavalt TTÜ nõukogu poolt moodustatud kohtade arvule, väljaspool konkurssi vastu puudega kandidaate, eelistades paremate sisseastumistulemustega kandideerijaid.

NB! Kui:

 • sisseastuja on lastekodust või turvakodust või
 • sisseastuja on silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud ning tal on TTÜ spordikeskuse soovitus, siis on mõistlik ka eeskirja § 3 lõige 5 üle vaadata!

Kohtumiseni TTÜ pikkades koridorides: https://www.youtube.com/watch?v=FhK0i4kTPAA

Edukat kandideerimist, õpimotiveeritud ja -inspireeritud võimalikud tulevased tipikad!


Sven Kõllamets
erivajadustega üliõpilaste nõustaja
_________________________
Tallinna Tehnikaülikool
Karjäärikeskus
sven.kollamets@ttu.ee

http://www.ttu.ee/career

Kui töötad ja soovid TTÜst tööalast täiendusõpet, külasta Avatud õppe lehte:
http://www.ttu.ee/taiendusoppijale/avatud-ope/avatud-ope-2/ja kasuta ära töötavatele puuetega inimestele võimaldatud täienduskoolitustoetus.
Loe täpsemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: http://sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/

LC Tallinn Vanalinn annab 2016. aastal juba kümnendat korda välja stipendiumi puudega noorele. Hiljuti meie seast lahkunud Matti Klaari mälestuseks, kes oli selle heategevusprojekti looja, otsustas LC Tallinn Vanalinn nimetada stipendium Matti Klaari nimeliseks.

 • Põhimõte: LC Tallinn Vanalinn tahab nimetatud stipendiumiga tähelepanu juhtida puudega noorte erilistele tegudele ning vajadustele, samas ka tutvustada meie lionsklubi laiemalt ning lionsliikumist üleüldiselt.
 • Stipendiumit võib taotleda ükskõik millise puudega noor kuni vanuseni 30 aastat.
 • Puudega noor peab olema aasta sees korda saatnud eriliselt silmapaistva teo, kaalutult puudeastmele. Tegu, võib olla ükskõik mis vallast – näiteks sport, muusika, õppimine, töö, teadus jne.
 • Taotlust peab toetama üks lionsklubi Eestis. Sama lionsklubi võib toetada mitut noort/tegu.
 • Stipendium on ainult üks, 1000 € suuruses.
 • Stipendiumi saaja valib välja 6-liikmeline žürii, millesse kuuluvad LC Tallinn Vanalinna president Illar Kaasik, LC Keila president Priit Pirso, LC Kristiine president Veljo Haube, Riigikogu liige, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja LC Tallinn Vanalinna stipendiumi toimkonna liige Külli Trei. Žürii esimees on LC Tallinn Vanalinna president, kellel on otsustav hääl, kui hääled
  jagunevad võrdselt.
 • Taotlused peavad olema LC Tallinn Vanalinnal käes hiljemalt 25. märtsiks 2016. a.
  Elektrooniliselt digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil kylli.trei@gmail.com.
 • Taotlused peaksid olema hästi põhjendatud, täiendatud võimalusel pildimaterjaliga ja kinnitatud õppeasutuse, töökoha vms. poolt.

Loe edasi »

PRESSITEADE

02.12.2015

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) korraldab kolmapäeval 2. detsembril, algusega 10.00 Tallinnas SpaceX sündmuskeskuses aadressil Keevise 6 (Ülemiste ärilinnak)  konverentsi „Puudega inimesed kutse- ja kõrghariduses ehk mis saab peale põhikooli?“, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu puuetega inimeste erialase hariduse omandamise teemale. Ühtlasi tähistatake konverentsiga rahvusvahelist puuetega inimeste päeva, mis on igal aastal 3. detsembril.

Haridus on puudega inimesele võtmetähtsusega mitte ainult tööturul konkureerimise vaid ka sotsiaalsete suhete, eneseteostuse ja tervise vaatenurgast. Ühiskonna, kogukondade ja perede jaoks tähendab puudega inimeste kõrgem haridustase ning parem erialane ettevalmistus väiksemat koormust sotsiaalhoolekandele ning suuremat sotsiaalset sidusust.

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht-i sõnul on tähtis, et haridustee ei piirduks põhikooli haridusega, sest soovime, et puuetega inimesed oleksid täielikult võimelised tööturul konkureerima. Selleks ei piisa ainult heast tahtest, peab  olema ka kvalifikatsioon. „Puuetega noorte osalemine kõrghariduses on küll kasvanud, kuid iga üksik õppur peab selleks täna ikka veel läbima arvestatava takistusraja“ selgitab Habicht.

EPIKoja juhatuse esimees ja Riigikogu Sotsiaalkomisjoni ase-esimees Monika Haukanõmm lisab „Samuti on ülioluline, et ka näiteks vaimupuudega noorte puhul ei jääks omandatud oskused põhikooli lõpetamise järel kasutuseta, sest siis need võivad peagi kaduda. Tähtis on leida kõigile inimestele Eestis võimetekohane rakendus.“ Loe edasi »