Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustab aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka  veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Loe edasi »

15. veebruaril 2017 toimus Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajate kohtumine haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga, kus keskenduti peamiselt erivajadustega laste ja noorte haridusteemadel.

EPIKoja poolt viidatud vajadusele teha põhimõttelisi muudatusi haridusvaldkonna tugisüsteemide rahastamises, et rahastus jõuaks sihtotstarbeliselt otse kooli õpilase juurde, pidas minister samuti oluliseks tuua tagasi esmatasandi tugispetsialistide teenus lasteaedadesse- koolidesse. Ministri sõnul saaks teenuse piisavuse tagada ka alushariduse õpetajate täiendkoolitusega märkamaks laste probleeme ja suunamaks õige abi saamisel, kuna iga neljas laps vajab kohati tuge. Tartu Ülikool plaanib avada eripedagoogika magistriõppe neile, kel varasemalt olemas õpetajakvalifikatsioon, mis aitab kaasa tugispetsialistide põua leevendamisele. Riigi poolt on planeeritud 2018. a. on suunata KOVidele 6 miljonit eurot tugispetsialistide teenuse osutamiseks.

EPIKoja poolt toodi välja vajadus kasutada otstarbekamalt olemasolevate tugispetsialistide ressurssi ning lõpetada sotsiaal- ning haridusvaldkonna teenuste dubleerimine. Ettepanekule alustada pilootprojektiga kooliteed alustavate raske ja sügava puudega laste sihtgrupis, ühendades rehabilitatsioonivajaduse/puude hindamise (täna korraldab Sotsiaalkindlustusamet) ning haridusliku erivajaduse hindamise (täna korraldab Rajaleidja) vastas minister, et HTM ja SoM vahel on vastava töörühma kohtumised toimunud, kaardistatakse olukorda ning valmistatakse ette vastavaid tegevusi. Loe edasi »

EPIKoja vastvalminud käsiraamat “Teekond erilise lapse kõrval” puudega ja erivajadustega laste ning noorte lähedastele on osutunud nii populaarseks, et soovime välja anda kordustrüki, samuti venekeelse versiooni. Meie oma eelarves selleks vahendid hetkel puuduvad.

Puudega lapsi on Eestis üle 10 000, raamatu esmatrüki arv oli 1000. Et saaksime puuetega ja erivajadustega laste peredele käsiraamatut tasuta jagada, on väga oodatud jõukohased annetused nii eraisikutelt kui ettevõtetelt.

Annetusi saab teha:
Eesti Puuetega Inimeste Koda
EE281010052030584000
SEB pank

Selgitusse palume kirjutada: “sihtannetus käsiraamatu väljaandmiseks” ja palume lisada isikukood või ettevõtte registrikood.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on kantud tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Oleme kõigile postituse jagajatele ja annetajatele juba ette väga tänulikud!

Lisainfo: epikoda@epikoda.ee tel 6616 614

Käsiraamatu e-versiooni asub siin: Teekond-erilise-lapse-korval.pdf

 • 25.02. Juhatuse koosolek Pärnus
 • 25.-26.02. Juhatuse ja tegevmeeskonna arendusseminar Pärnus
 • 2.02. kell 13:00 Harvikhaiguste ümarlaud EPIKojas
 • 3.03. kell 10:30 VÜF ligipääsetavuse projekti “Paneme seaduse kehtima!” lõpuseminar EPIKojas
 • 28.-29.03. KÜSKiga küpsemaks! projekti koolitus EPIKojas, teemal juriidiline kirjaoskus vabaühendustes
 • 12.04. kell 11:00-15:15 Regionaalne infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele Türi kultuurimajas korraldajateks Järvamaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda
 • 28.04. Juhatuse koosolek ja üldkoosolek
 • 5.05. KÜSKiga küpsemaks! projekti lõpuseminar EPIKojas, teemal organisatsiooni areng/tulevik
 • 3.-4.06. Puuetega Inimeste Kultuurifestival Tartus
 • 10.06. Toompuiestee 10 hoone 10. aastapäev (kutsetega)
 • 11.06. Koguperefestival „Puude Taga On Inimene” Tallinnas koostöös samanimelise MTÜ-ga
 • 16.08. Juhatuse koosolek Rakveres
 • 16.-17.08. Suvekool Rakveres
 • 22.09. Regionaalne infopäev Maardus
 • 4.11 kella 11:00-15:00 Harvikhaiguste ümarlaud Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Agrenska kooskorraldusel Tammistu Perekeskuses, Tammistu mõisa I korruse saalis
 • 18.11. Juhatuse koosolek EPIKojas
 • 18.11. Üldkoosolek EPIKojas
 • 24.11. Kaasava täiskasvanuhariduse seminar
 • 2.12. Puuetega Inimeste Päeva Aastakonverents ERM-s (kutsetega)

Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ on 48 organisatsiooni koondav katusorganisatsioon põhieesmärgiga kaitsta puuetega inimeste ja krooniliste haigete õigusi ja huve

Soovime leida oma meeskonda tähtajalise töölepinguga

PEASPETSIALISTI

kes peab oluliseks puuetega inimeste kaasamist ühiskonda

Peaspetsialisti vastutusvaldkonnad

 • puuetega inimeste huvikaitse sotsiaalvaldkonnas
 • arendusprojektide kirjutamine ja juhtimine
 • puuetega inimeste ja krooniliste haigete nõustamine sotsiaal- ja tervisevaldkonnas
 • organisatsiooni igapäevatöö toetamine

Ootused edukale kandidaadile

 • baasteadmised Eesti sotsiaalsüsteemi korraldusest ja õigusaktidest
 • arendusprojektide juhtimise kogemus
 • väga hea kontoritarkvara ja interneti kasutamise oskus
 • algatus- ja analüüsivõime, motiveeritus enesearengule
 • oskus nii individuaalseks kui meeskonnatööks
 • kõrgharidus, soovitavalt sotsiaal- või õigusvaldkonnas (võib olla omandamisel)
 • töökogemus puuetega inimeste ja/või krooniliste haigete valdkonnas
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel
 • valmisolek tööalasteks väljasõitudeks Eesti piires

Peaspetsialisti ootab

 • mitmekülgne töö väikeses, professionaalses ja toetavas meeskonnas
 • paindlikud töötingimused väga heas asukohas
 • töötasu, mis koosneb põhipalgast ja projektitöö tasudest

Muu oluline info

 • tööle asumise aeg: kokkuleppel, soovitavalt november-detsember 2016
 • tööaeg: täistööaeg
 • töökoht: Toompuiestee 10, Tallinn
 • muud tingimused: tähtajaline tööleping lapsehoolduspuhkusele siirduva töötaja asendamiseks

Kandideerimiseks saata  CV ja motivatsioonikiri anneli.habicht@epikoda.ee hiljemalt 09.10.2016  Lisainfo: tel 5688 0320, e-post anneli.habicht@epikoda.ee

Millest me mõtleme, kui räägime ligipääsetavusest?

Võib kõlada ühekohtuselt, aga valdavale osale inimestest tähendab ligipääsetavus kaldteed maja ees. Jah, kaldtee on vaieldamatult oluline ja vajalik, sest sageli ongi takistuseks „vaid kolm“ trepiastet. Aga kui selgitada, et kaldtee on vaid üks osa ligipääsetavusest, ja et lisaks füüsilistele kohandustele on olulisel kohal ka toodete ja teenuste kättesaadavus, muutub suurem osa inimestest nõutuks – mida see tähendab? Kaldtee on vaid üks võimalikest lahendustest – ligipääsetavuse laiemaks eesmärgiks võiks olla hoopiski lahendused, mida esmapilgul ei märkagi – kuid kõik kasutajad saavad nende abil hästi hakkama.

Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakirja Sinuga kasutajasõbraliku keskkonna erinumbris, heidetakse lisaks ligipääsetavusele valgust veel mitmele olulisele mõistele: disain kõigile, universaalne disain, kaasav disain.

Miks just selline erinumber?

Esiteks on ligipääsetavus üks olulisi teemasid, millega EPIKoda tegeleb päevast päeva. Lisaks igapäevatööle andis täiendava võimaluse teemaga süvitsi tegeleda ka projekt „Paneme seaduse kehtima!”, mida EPIKoda koos oma partneritega viis ellu perioodil aprillist 2014 kuni märtsini 2016, partneriteks Eesti Disainerite Liit, Eesti Maaomavalituste Liit, Eesti Kunstimuuseum, MTÜ Eesti Purjelaevad, Islandi Disainikeskus ja Põhjamaade Liikumispuuetega Inimeste Liit.

Anname endale aru, et üks projekt ei suuda maailma muuta, küll aga loob võimaluse teemaga tegeleda, kaardistada tänast olukorda, arutada valupunktide üle ja teha plaane edasisteks tegevusteks. Projekti olulisemad teemad ja inimesed võtamegi kokku käesolevas ajakirja numbris. Loe edasi »

Tasuta õigusnõustamise teenus puudega inimestele jätkub 2016. aastal kuni 2017. aasta veebruarini Tallinnas, Rakveres ja Tapal rahvakohtunik Alar Salu, Pärnus vandeadvokaat Anu Talu, Tartus TPIK vandeadvokaat Siret Saks, Tartus TKÜ jurist Harri Paabo ning Narvas ja Jõhvis õigusnõunik Andrei Tšerednik poolt.

Tasuta õigusnõustamisele on vajalik eelregistreerumine. Loe edasi »

Euroopa Liit  on alustanud tööd EL ülese puudega isiku kaardi kasutusele võtmiseks. Töögrupis osaleb 17 liikmesriiki, kelledest 8, sealhulgas Eesti, osalevad projektis. Projekt algas 01.02.2016 ja kestab 18 kuud, projekti viib ellu EPIKoda Sotsiaalministeeriumi toetusel.

Liikmesriikide töögrupp arutab kaardi põhimõtete väljatöötamist (rakendamine, rahastamine jms). Eesmärgiks on välja töötada kaart, mis toimib puudega isikute parkimiskaartide ja Euroopa ravikindlustuskaartide sarnaselt, st kõik riigid annavad välja ühtse disainiga kaardi, mida vastastikku tunnustatakse.

Esmalt koondab riik teabe puudega inimestele tehtavatest soodustustest oma riigis kultuuri-, turismi- ja transpordivaldkonnas. Teiste riikide puudega inimestele laienevad antud kaardi ettenäitamisel samad õigused kui oma riigi kodanikele, võimaldades puuetega inimeste võrdset kohtlemist reisimisel teistesse EL riikidesse. Seega laieneksid Eesti kodanikule teiste riikide antavad soodustused.

On alustatud puuetega inimeste tänaste probleemide ja vajaduste kaardistamisega EL-s puude tunnustamisel soodustuste saamiseks.

Järgnevalt palume Teid osa võtta küsitlusest juhul kui Teile on Sotsiaalkindlustusameti poolt omistatud puue. Küsitlus aitab kaardistada olukorda käesoleval ajal.

Küsitlus avaneb siin

Euroopa Liidu lähiaastatel vastuvõetavad meetmed hõlmavad Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljastatud, puuet tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ja nendega kaasnevate soodustuste saamist.

Sellel eesmärgil on Euroopa Liit võimaldanud 8 liikmesriigil, sealhulgas Eestil, saada rahastust osalemaks projektis, mis võimaldaks piloteerida Euroopa Liidu ülese puude kaardi kasutusele võtmise eeltingimusi. Pilootprojekti eesmärgiks on rajada hüvede/soodustuste andmebaas, mis koondaks info puudega inimestele mõeldud soodustustest ja tõstaks teenusepakkujate ja teenusekasutajate teadlikkust.

Palume Teid osa võtta küsitlusest juhul kui Teile on Sotsiaalkindlustusameti poolt omistatud puue. Küsitlus kaardistab puude kaardi kasutamise võimalusi Euroopas käesoleval ajal.

Küsimustele vastamine on vabatahtlik. Küsitluse vastuseid ei seostata Teie kui konkreetse isikuga, vaid andmeid töödeldakse anonüümsetena. Kuigi küsitlus sisaldab delikaatseid andmeid Teie puude kohta, annab see teave olulist lisandväärtust tulemuste üldistamisel.

Küsimustele vastamine ei võta rohkem aega kui 20 minutit.

Küsitlus avaneb siin

Lisainfo:
Eesti Puuetega Inimeste Koda
tel: 661 6614
e-mail: epikoda@gmail.com

EPIKoja 2016. aasta tegevusprogrammi kavandatud tegevustest on mõned ajaliselt piiritletud ja mõned toimuvad läbivalt terve aasta jooksul. Tegevuste eesmärkideks on EPIKoja liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv kaasamine ja pädevuste edasiarendamine, EPIKoja rolli tugevdamine siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis ja puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse tõstmine. Vastavalt sellele on ülesanneteks seatud liikmesorganisatsioonide vajadustele vastavate ümarlaudade, koolituste ja teabeürituste läbiviimine, üldkoosolekute, suvekooli ning juhatuse koosolekute korraldamine. Et vajalik informatsioon puuetega inimestele suunatud rahvusvaheliste ja siseriiklike tegevuste, sh toetuste, teenuste, rahvusvaheliste õigusaktide, töövõime reformi jt oluliste küsimuste kohta jõuaks rohkemate inimesteni, planeerime 2016. aastal jätkata regionaalseminaride korraldamist koostöös piirkondlike puuetega inimeste kodadega.

Tagamaks võrdväärset ligipääsu kultuurielule, soovime pöörata tähelepanu nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja vaimupuudest tulenevatele takistustele. Lähtuvalt seisukohast, et puudega inimeste ning nende pereliikmete elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad info, teenuste, toodete, abivahendite, hariduse jm kättesaadavusest ning samuti teiste ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada erivajadusega inimestega, panustame Puuetega Inimeste Kultuurifestivali korraldamisse Tartus koostöös Tartu Puuetega Inimeste Kojaga ja koguperefestivali „Puude Taga On Inimene“ korraldamisse koostöös samanimelise MTÜ-ga aidates kaasa kõigi inimeste vajadusi arvestava (kultuuri)keskkonna loomisele, mis ei eelda „ühe lahenduse sobivust kõigile“, vaid arvestab inimeste vajaduste mitmekesisusega. Loe edasi »