Uudised

TUNNED END PUUDE VÕI ERIVAJADUSE TÕTTU EBAKINDLALT?
HARIDUSTASE POLE SEE, MILLEST UNISTAD?
TAHAKSID MIDAGI TEISITI TEHA, KUID JULGUSEST JÄÄB PUUDU?

Koolitusel tegeleme muuhulgas selliste teemadega:
• mis mind motiveerib
• kuidas ma saan iseenda eest vastutada
• kuidas paremini õppida ja asju meelde jätta
• kuidas iseend kehtestada
• kuidas tulla toime stressi ja negatiivsusega.

Siis tule koolitusele parandama oma õpioskusi ja algatusvõimet!
Osalemine on tasuta! Loe edasi »

Tule koolitusele parandama oma õpioskusi ja algatusvõimet!

Koolitusel tegeleme muuhulgas selliste teemadega:
● mis mind motiveerib
● kuidas ma saan iseenda eest vastutada
● kuidas paremini õppida ja asju meelde jätta
● kuidas iseend kehtestada
● kuidas tulla toime stressi ja negatiivsusega.

Infopäev toimub 17. oktoobril kell 12:00 aadressil Toompuiestee 10 (Eesti Puuetega Inimeste Koda), Tallinn.

Koolitus toimub samal aadressil 23.10,  30.10,  6.11,  13.11,  20.11,  27.11 kell 10:00-16:15. Loe edasi »

Päästekorraldaja on Häirekeskuse teenistuja, kes vastab hädaabinumbrile 112 tulevatele kõnedele. Päästekorraldaja selgitab helistajaga rääkides välja, mis on juhtunud ja kui kiiresti ning kuhu on vaja välja saata kiirabi, päästjaid või politseid.

Seega on päästekorraldaja esimene inimene, kes aitab 112-le helistanud abivajajat ning päästekorraldaja tööst sõltub olulisel määral hättasattunu elu, tervise ja vara päästmine. Päästekorraldaja töö sobib ka erivajadusega, näiteks liikumispuudega inimesele. Päästekorraldaja saab töötada ka osakoormusega.

Loe edasi »

5 tasuta stipendiumi liikumislaboratooriumisse KAASAEGNE KEHA.
Ootame kõiki füüsilise erivajadusega inimesi, kes on huvitatud ennast väljendama liikumise, tantsu ja keha kaudu.

Laboratooriumi läbiviijad, koreograaf Liis Vares ja kunstnik Pavel Semjonov kutsuvad osalejaid kaasa liikuma ja praktiseerima järgmistel teemadel:

Tuttava ja tundmatu liikumiskvaliteedi tabamine ning sellega suhestumine.

Kehastumine.

Kehade erinevus ja samasus.

Võime ja võimetus.

Kontakt.

Koreograafia loomine, õpetamine, omandamine ja kohandamine eri v õimekusega kehadele.

Performatiivne keha.

Tund põhineb improvisatsioonitehnikal, mis koosneb iga osaleja isiklikust kogemusest ja huvist. Selga panna mugavad riided, mis lubavad vabalt koos teistega liikuda. Liigume üksi, paaris, suuremates ja väiksemates gruppides. Eelnev liikumiskogemus ei ole oluline.

AEG:              25. märts

KOHT:           Telliskivi Loomelinnak, Sõltumatu Tantsu Lava, Telliskivi 60A, C1 Loe edasi »

MTÜ Pro Civitas eestvedamisel käivitatakse 12 Eesti maakonnas, Harjumaal, Ida-Virumaal, Tartumaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Raplamaal, Jõgevamaal, Võrumaal ja Viljandimaal ning Läänemaal ja Hiiumaal, projekt „Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele“.

Projekti eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste õpihoiakute parandamisele ning nende võtmepädevuste arendamisele isiksuse arengu tagamiseks. Erinevates maakondades viiakse läbi puuetega inimestele suunatud võtmepädevuste alased koolitused, mis aitavad suurendada puuetega inimeste õpimotivatsiooni, osalemist elukestvas õppes ning ühiskonnaelus laiemalt.

Ühe koolituse pikkus on 45 tundi, koolitus viiakse läbi 2 kuu jooksul.

Osalemine on tasuta.

Arendatavad võtmepädevused on õppimisoskus, sotsiaalsed oskused ja algatusvõime, mis kõik toetavad osalejate isiksuse arengut ning aitavad kõrvaldada nende ühiskonnaelus (elukestev õpe, tööturg, kodanikuühendused jne) osalemist takistavaid barjääre. Loe edasi »

Tervis on teadagi meie kalleim vara ning elanikkonna terviseteemadele tähelepanu pööramiseks korraldab Ida-Tallinna Keskhaigla tasuta tervisekoolituste sarja „Tervema kogukonna nimel!”. Koolituste eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ja sotsiaalset kindlustunnet erinevatel terviseteemadel.

2017. aasta teise koolituse teema on „Silmahaigustest: Ealise Makuli degeneratsiooniga patsiendile“ ning see toimub 14.veebruaril kell 13.00–14.30 Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuses aadressil Pärnu mnt 104 (sissepääs haigla uksest).

Koolitaja on Kerttu Michelson.

Koolitusel tuleb juttu:

  • degeneratsiooni vormid
  • kuidas jälgida oma nägemise muutusi Amsleri testiga
  • silmasisese süsti võimalustest

Koolitus on tasuta ja sellele saab registreerida SIIN või telefonil 666 1900. Loe edasi »

Elus tundub sageli, et teine inimene on ilusam, targem, parem pikem, veatum, ettevõtlikum… Mõne inimese käes kõik justkui õnnestuks, kuid minu käes lähevad paljud asjad lörri. Miks küll?

Kuidas see iganes ka ei kõlaks, algab maailm alati minust endast. Kuidas ma iseend tunnen? Kas ma tahan? Kas ma julgen? Kas ma oskan? Kas ma alustan? Kas ma teen?

Kuidas alustada muutustega ning tööga iseendaga?

MTÜ Pro Civitab korraldab koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga käesoleva aasta veebruarist järgmise aasta augusti lõpuni isiksusearengukoolitusi puuetega inimestele.

Kuigi ükski koolitus pole imevahend, saab osaleja teada, kuidas iseendaga paremini hakkama saada ning kuidas kujundada eneses positiivseid harjumusi.

Koolituspäevadel tegeleme selliste teemadega: Loe edasi »

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsub tervishoiutöötajaid ja teisi huvilisi osalema mitmel tasuta koolitusel. Koolitused toimuvad ESFi ja HTMi rahastusel ja on osalejatele tasuta. Koolitustel osalemise tingimuseks on vaid sihtrühma kuulumine, milleks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Ärge laske ennast hirmutada sellest, et koolitused on mõeldud tervishoiutöötajatele. Tegelikult võtame vastu kõiki, kes on antud teemadest huvitatud või puutuvad era- või tööelus selle temaatikaga kokku.

  • Toimetulek vaimse tervise häiretega patsientidega 24 akadeemilist tundi (19.04-20.04.2017; 25.04.2017)

Koolituse eesmärgiks on anda õppijatele teadmised sagedasematest psüühilistest haigustest ja häiretest ning nende sümptomitest ning kuidas toime tulla ebaadekvaatse/psüühikahäiretega patsiendiga. Loe edasi »

PRESSITEADE

18.01.2017

Eesti Puuetega Inimeste Kojale kingitakse koolitus

Äripäeva Akadeemia tähistab oma 10. aastapäeva kinkides 18. jaanuaril Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide võtmeisikutele avaliku esinemise teemalise koolituse.

Äripäeva Akadeemia juht Külli Duubas: „Tahtsime oma 10. juubelit eriliselt tähistada ja sel puhul kellelegi rõõmu valmistada. Arvame, et Puuetega Inimeste Koda on just see organisatsioon, keda meie koolitus võiks rõõmustada. Professor Tõnu Lehtsaare koolitused on väga hea tagasisidega ja usun, et see on rikastav kogemus mõlemale poolele.”

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht: „Äripäeva Akadeemia tipptasemel koolitus on suurepärane näide äri- ja mittetulundussektori väärikast koostööst, kus ulatatakse õng, mitte kala. Avaliku esinemise oskus on meile väärt tööriist, sest huvikaitsetöös on selge sõnumi edastamine määrav. Oleme tänulikud ja pakume omalt poolt Äripäeva Akadeemiale nõu ja tuge koolituste kohandamisel erivajadustega õppijatele.” Loe edasi »

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Rehabilitatsioonialase Kompetentsikeskuse (RAKK) üheks tegevuseks on kogemusnõustajate koolituste korraldamine.

2019. aastaks plaanitakse koolitada kokku 200 kogemusnõustajat. Tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist TAT 2014-2020 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ alapunkt 1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“

2016. aasta augustis plaanitakse korraldada veel üks hange. Käesolevalt ollakse välja selgitamas, millistele sihtgruppidele ja millistesse piirkondadesse on vaja kogemusnõustajaid koolitada. Kindlasti soovitakse leida koolitajat- koostööpartnerit Ida-Virumaale venekeelsete kogemusnõustajate koolitamiseks. Võimalikel huvilistel palutakse endast märku anda esimesel võimalusel.

Kui teil on mõtteid ja ettepanekuid seoses kogemusnõustajate koolitamisega:

  • sihtgruppide planeerimine;
  • kogemusnõustajaks saamisest huvitatud inimestest info andmine;
  • muud ettepanekud ja mõtted seoses kogemusnõustajate koolitamise ja kogemusnõustamise teenusega.

Siit leiate kogemusnõustaja koolituskava: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015035

Küsige infot ja edastage oma mõtteid: Leelo Ainsoo- RAKK arendusspetsialist
Telefon 6877 246/ 58 358 402
leelo.ainsoo@astangu.ee Loe edasi »