Seadused ja poliitika

Puuetega inimesete õigusi reguleerivad nii siseriikikud seadused kui ka rahvusvahelised raamdokumendid. Alljärngevalt leiab viiteid puuetega inimesi puudutavate seaduste, määruste,  dokumentide ja kohtulahendite osas.

1. Siseriiklikud seadused on leitavad Riigiteatajast

Rehabilitatsioon:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud määruses ja määruses

Abivahendite korraldus:

Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed

Ligipääsetavus:

Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes

Antud määrus kehtis alates 01.01.2003 kuni 30.06.2015. Kuna uut määrust ei ole kinnitatud, kehtib antud määrus uue redaktsiooni vastuvõtmiseni.

Seadustega kaasnevad õigused ja soodustused:

2. Rahvusvahelised raamdokumendid

3. Riigikohtu lahendid

Kõik riigikohtu lahendid