Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

EPIKoda Facebookis:


Vaata ka õppefilme EPIKoja Youtube kanalilt:

Uudised

Kutsume organisatsioonide liikmeid ja lähedasi 04. märtsil kell 10:00 – 14:00 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (aadress Astangu 27, Tallinn) avatud uste päevale!

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on Eestis ainulaadne keskus, mis aitab tööealistel erivajadusega inimestel läbi erinevate õppimisvõimaluste http://www.astangu.ee/oppetoo/oppevoimalused.html (sealhulgas kutsehariduse) ja rehabilitatsiooni arendada oma teadmisi, oskusi ning tegevus- ja töövõimet. Õpingute lõppedes toetame kõiki oma õppijaid tööleasumisel http://www.astangu.ee/too/oppijale.html või muude tegevusvõimaluste leidmisel.

Lisainfot keskuse kohta leiate aadressil www.astangu.ee

Avatud uste päeval osalemine aitab õpilastel ja nende lähedastel selgusele jõuda, kas Astangu on nende jaoks sobiv koht õpingute jätkamiseks, ning pakub teile infot, mille alusel arenguvõimalusi otsivatele õpilastele ise soovitusi anda.
Tutvustame avatud uste päeval meie õppimisvõimalusi, kaitstud töötubasid, rehabilitatsiooniteenuseid, nõustamisteenuseid (abivahendid ja kohandused), Astangul pakutavat tööhõivealast tuge ja palju muud olulist.
Avatud uste päeva kava on leitav kodulehelt http://www.astangu.ee/meie/uudised/artikkel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1116&cHash=ba99cef235fd2d0c9f07613c02b073fa

Toimuvad erialasid tutvustavad praktilised töötoad, tööandjatele ja spetsialistidele suunatud seminarid ning ringkäigud. Kohvikust saab osta meie õppijate valmistatud suupoolist ning müügil on meie majas valminud unikaalsed käsitöö tooted.

Palume tulijatel end avatud uste päevale registreerida internetis http://goo.gl/forms/lRq9QCYW3m või telefonil 687 7287.

Kõigi üritusel osalejate vahel loosime välja auhinna.
Hoidke üritusel silma peal ka Facebookis https://www.facebook.com/events/956548164424019/! Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koda andis välja UNICEF`i bukleti “Me suudame kõike“, mis sisaldab endas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni lastepärast selgitust.

Bukleti soovituslik sihtgrupp on II kooliaste kuid sobib ka I ja III kooliastmele. Samuti sobib buklet käsitlemiseks nii inimeseõpetuse kui ühiskonnaõpetuse tundides.

Buklet koostati lastele ja lastega koostöös, et selgitada, mis asi on puuetega inimeste õiguste konventsioon, miks see koostati ja kuidas see saab aidata puuetega inimestel oma õiguste eest seista. Loodame, et see voldik aitab mõista, kuidas levitada arusaamist, et puudega lastel peavad olema samad võimalused kui kõigil teisel lastel oma eesmärkide saavutamiseks.

Võib-olla on Sul endal puue või tunned kedagi, kellel on. Puudega inimestel võib olla raskusi nägemise, kuulmise, kõndimise või mäluga. Kuid neil on samuti unistused, lootused ja ideed, mida nad soovivad teistega jagada – nagu näeme joonistusest ja luuletustest, mis on avaldatud selles bukletis.

Kutsume Sind üles jagama seda infot oma vanematega, õpetajatega, sõpradega ja kõigiga, kellest sa eeldad, et nad võiksid huvi tunda.

Sellest bukletist leiad kokkuvõtte puuetega inimeste õiguste konventsioonist ning põhjused, miks see konventsioon koostati. Saad teadmisi kõigi inimeste õiguste ja kohustuste kohta.

Bukleti lõpus on valik sõnu koos tähendustega. See sõnastik selgitab mõisteid, mis võivad sinu jaoks olla uued.

Inglise keelne originaalbuklet on väljaantud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lastefondi poolt 2008. aastal ning nüüd ka tõlgitud EPIKoja poolt eesti keelde.

Pressiteade
3. veebruar 2016

Alates jaanuarist toimub sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus uutel alustel ning 16-aastaste ja vanemate inimeste puhul tuleb rehabilitatsiooniplaani koostamise asemel läbida teenusvajaduse hindamine. Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad viisid jaanuarikuu jooksul üle Eesti läbi 138 hindamist, kokku puudutab teenusevajaduse hindamine selle aasta jooksul kuni 8000 inimest. 

„Jaanuaris hindamisel käinud inimestest 88 vajavad sotsiaalset rehabilitatsiooni ja 50 juhul vajatakse enamasti tervishoiuteenuseid või kohalike omavalitsuste poolt pakutavaid teenuseid,“ ütles Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Juta Saarevet. „Selleks, et selgitada välja, kas inimene vajab sotsiaalset rehabilitatsiooni, toimub alates 1. jaanuarist enne teenusele suunamist kõigepealt rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamine, mille peavad läbima tööealised ja vanemad isikud, kellel puudub kehtiv rehabilitatsiooniplaan.“

Uue süsteemi järgi võtab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja pärast rehabilitatsiooni teenuse taotlemist inimesega ühendust ning lepib kokku aja ja koha kohtumiseks. „Kõigiga, kes olid teenuse järjekorras enne uue seaduse jõustumist ja kes peavad tulema hindamisele, võetakse personaalset ühendust ilma, et inimene ise peaks midagi täiendavalt taotlema,“ selgitas Saarevet.

Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad kasutavad peadirektori Juta Saareveti kinnitusel selleks otstarbeks koostatud ja eelnevalt pilootprojekti raames testitud küsimustikku, et selgitada inimesega koostöös  välja, millised on tema terviseolukorrast tulenevad raskused igapäevases toimetulekus. „Hindamisel selgitatakse koos juhtumikorraldajaga välja, kas inimene vajab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust või muid toetavaid  teenuseid. Kirjalikult vormistatud otsus saadetakse inimesele pärast vestluse toimumist. Inimene saab alati ka peale otsuse saamist pöörduda uuesti juhtumikorraldaja poole, kui tal tekib küsimusi hindamise tulemuste või järgnevate tegevuste osas.“

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamine

 • Hindamisel vaadatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.
 • Kui kohtumisel saab kinnitust, et inimene vajab sotsiaalset rehabilitatsiooni, koostatakse koostöös kliendiga tegevuskava, mille alusel hakkab inimene teenust saama. Kui  teenuste vajadust ei ole võimalik täpselt hinnata, suunab juhtumikorraldaja inimese rehabilitatsiooniasutusse plaani koostamisele. Kui on olemas inimese vajadustele sobiv  rehabilitatsiooniprogramm, saab juhtumikorraldaja inimese suunata sobiva programmi alusel teenust saama.
 • Kui hindamise tulemusel selgub, et inimene vajab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse asemel näiteks tervishoiu-, tööturu- või kohaliku omavalitsuse teenuseid, nõustavad juhtumikorraldajad oma pädevuse piires ka nende teenuste osas.
 • Hindamist ei pea läbima inimesed, kellel on varasemast kehtiv rehabilitatsiooniplaan. Samuti ei pea hindamist läbima lapsed.
 • Alates 1. jaanuarist 2016 pakutakse Sotsiaalkindlustusameti vahendusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja Eesti Töötukassa korraldab tööalast rehabilitatsiooni. Ravi, sh taastusravi vajaduse korral tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole ja seda rahastab Eesti Haigekassa.

Rehabilitatsiooniteenuse ümberkorraldused on osa 1. jaanuarist 2016 käivitunud töövõimereformist, mis loob uue töövõime toetamise süsteemi.

Lisainfo: http://www.sm.ee/et/korduma-kippuvad-kusimused

Rohkem infot sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kohta: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus-5/ Loe edasi »

Kuidas koostada oma veebilehtedel tekste, kasutada pilte või kuidas ühte head ja sihtrühmale kõige kasulikumat kodulehekülge teha ja hallata?

Et ühingutele selles valdkonnas abiks olla ja parimad vahendid ja teadmised kvaliteetsete kodulehtede tegemiseks kätte anda, aidata lehed ära sisustada ja rääkida ka selle edaspidisest haldamisest, on KÜSK 2016. aasta sügisesse planeerimas üht ägedat ja praktilist veebidisaini häkatloni.

Veebidisaini häkatlon toimub ühel nädalavahetusel, reede õhtust pühapäeva õhtuni ning seal:

Saad oma ala asjatundjate juhendusel ülevaate veebidisaini põhimõtetest ning sellest, kuidas oma ühingut digitaalselt paremini nähtavaks teha;

 • Ehitad valmis päris uue veebi;
 • Tutvud teiste vabaühingutega professionaalses, kuid vabas ja meeleolukas õhkkonnas.
 • Üritus on tasuline ja saab olema sama kallis, kui keskmine teatri pilet, kuid kindlasti oma hinda väärt ja sisu kohta soodne. Osalemiseks ei ole vaja varasemaid kogemusi veebidisainis, ainult sülearvuti on tarvis kaasa võtta.

Kuigi üritus on planeeritud alles sügisesse, kuulame me praegu maad ja teeme ettevalmistusi. Kui tunned, et Sinu ühing vajab uut veebilehte ning kui sooviksid sügise alguses häkatlonil osaleda, anna meile sellest teada vastates ühele lühikesele küsimustikule. Selle abil saame kohale kutsuda õiged eksperdid vastavalt ühingute vajadustele ja planeerida kogu korraldust, sealhulgas ürituse toimumiskohta.

Rohkem infot leiad küsimustiku lingist.

Küsimuste korral kirjuta kysk@kysk.ee

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet teatab, et alates esmaspäevast 1. veebruarist 2016 muudeti puudega inimeste transporditeenuse klientide vastuvõtu aegu.
Puuetega inimeste transporditeenust korraldab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
Kontaktandmed
Ametnik: Tiia Tiik
Sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori vanemspetsialist
Aadress: Paldiski mnt 48a
Telefon: 6457465
E-post: tiia.tiik@tallinnlv.ee

Vastuvõtuajad:
E 15:00 – 18:00
T 13:00 – 16:00
N 10:00 – 12:00 ja 14:00 – 16:00

Järgnevalt on lisatud ka blankett “Arstitõend taksoteenuse taotlemiseks (DOC)“.
Rohkem infot leiate siit: http://www.tallinn.ee/est/otsing?sona=11286#topic_13756&undefined

LC Tallinn Vanalinn annab 2016. aastal juba kümnendat korda välja stipendiumi puudega noorele. Hiljuti meie seast lahkunud Matti Klaari mälestuseks, kes oli selle heategevusprojekti looja, otsustas LC Tallinn Vanalinn nimetada stipendium Matti Klaari nimeliseks.

 • Põhimõte: LC Tallinn Vanalinn tahab nimetatud stipendiumiga tähelepanu juhtida puudega noorte erilistele tegudele ning vajadustele, samas ka tutvustada meie lionsklubi laiemalt ning lionsliikumist üleüldiselt.
 • Stipendiumit võib taotleda ükskõik millise puudega noor kuni vanuseni 30 aastat.
 • Puudega noor peab olema aasta sees korda saatnud eriliselt silmapaistva teo, kaalutult puudeastmele. Tegu, võib olla ükskõik mis vallast – näiteks sport, muusika, õppimine, töö, teadus jne.
 • Taotlust peab toetama üks lionsklubi Eestis. Sama lionsklubi võib toetada mitut noort/tegu.
 • Stipendium on ainult üks, 1000 € suuruses.
 • Stipendiumi saaja valib välja 6-liikmeline žürii, millesse kuuluvad LC Tallinn Vanalinna president Illar Kaasik, LC Keila president Priit Pirso, LC Kristiine president Veljo Haube, Riigikogu liige, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja LC Tallinn Vanalinna stipendiumi toimkonna liige Külli Trei. Žürii esimees on LC Tallinn Vanalinna president, kellel on otsustav hääl, kui hääled
  jagunevad võrdselt.
 • Taotlused peavad olema LC Tallinn Vanalinnal käes hiljemalt 25. märtsiks 2016. a.
  Elektrooniliselt digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil kylli.trei@gmail.com.
 • Taotlused peaksid olema hästi põhjendatud, täiendatud võimalusel pildimaterjaliga ja kinnitatud õppeasutuse, töökoha vms. poolt.

Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös projekti “Paneme seaduse kehtima!” partneritega, kelleks on Eesti Disainerite Liit, Eesti Maaomavalituste Liit, Eesti Kunstimuuseum, MTÜ Eesti Purjelaevad, Islandi Disainikeskus ja Põhjamaade Liikumispuuetega Inimeste Liit kutsub osalema Eesti Rahva Muuseumi valmiva hoone külastusel ja sellele järgneval seminar Tammistu perekeskuses 4. veebruaril.

Eesmärgiks on arutada, kuidas paremini kõikjal Eestis tagada, et rajatav elukeskkond oleks kasutajasõbralik kõikidele kasutajatele – puudega inimesed, lastega pered, eakad, ajutiselt liikumistakistusega inimesed jne.

Vaata ka: http://www.epikoda.ee/tegevus/projektid/projekt-paneme-seaduse-kehtima

Külastame esmalt Eesti Rahva Muuseumi valmivat maja Raadil ning seejärel suundume 12 km eemal asuvasse Tammistu mõisa, kus toimub seminar ja arutelud.

Osalemisest palume teatada e-meilile meelis.joost@epikoda.ee

Päevakava:

 • 11.00 – 12.30  Eesti Rahva Muuseumi valmiva hoone külastus – tutvumine valmiva suurobjekti universaalse disaini lahendustega – Peeter Mauer, ERM-i Riigi Kinnisvara AS projektijuht
 • 12.30 – 12.50  Sõit Tammistu mõisa
 • 12.45 – 13.45  Lõunapaus
 • 13.45 – 14.00 Ülevaade projekti “Paneme seaduse kehtima!” tegevustest ja ajaloolise hoone     kujundamine universaalse disaini tingimustele vastavaks Tammistu perekeskuse näitel – Meelis Joost, „Paneme seaduse kehtima!“ projektijuht
 • 14.00 – 14.30  “Häid näiteid meilt ja muljalt Universaalse disaini/ligipääsetavuse lahendustest”   – Kristo Priks, MTÜ Ligipääsetavuse Foorum juhatuse liige
 • 14.30 – 16.00 “Millised takistused on meil barjäärivaba ühiskonna rajamisel? Mida oleme juba     teinud” – (kinnitamisel) Madis Idnurm, kommunikatsioonijuht, Riigi Kinnisvara AS
  Erki Tamm, haldusteenuste koordinaator, riigikoolide kinnistute ja hoonete haldamine Riigivara osakond Haridus- ja Teadusministeerium
  “Kuidas asumiseltsid ja kohalikud kogukonnad saavad paremini osaleda universaalse disaini  tutvustustegevustes?” – Tartu Supilinna Selts, Karlova Selts, Kodukant
 • Arutelu

Töökeel on eesti keel. Vajadusel viipekeeletõlgi teenus.
Programmis võib ette tulla väikesi muudatusi!

Info ja registreerimine: meelis.joost@epikoda.ee või telefonil +372 5014164

Kallist Uno Taimlat mälestades

 

                                                           Iga lahkumine on raske,

                                                           Iga teelesaatmine kurb

 

Laupäeval, 23. jaanuaril lahkus meie seast legendaarne Eesti Vaegkuuljate Ühingu looja ja esimene juht Uno Taimla. Uno Taimla oli Eestimaa vaegkuuljate vaimne isa, kelleta poleks Eesti Vaegkuuljate Liitu ilmselt mitte kunagi sündinudki. Just Uno karismaatiline juhivaim on koondanud sadu jüngreid, kes kuuluvad erinevatesse maakondlikesse vaegkuuljate ühingutesse. Ainult tema oskas rääkida nii, et kõik kuulasid, olgu nad kuuljad, vaegkuuljad või kurdid.

2006. aastal anti Eesti Vabariigi Presidendi poolt Eestimaa vaegkuuljate eestseisjale – Uno Taimlale üle Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.

Uno Taimla oli ka Eesti Puuetega Inimeste Koja kauaaegne töötaja.

Sügavas kurbuses Eesti Puuetega Inimeste Koda tunneb siiralt kaasa Uno perekonnale ja lähedastele nende leinas ning jääb Unot mäletama optimistliku, elutarga, sirgeselgse ja sügavalt hooliva kaaslasena.

 

 

Veebipõhine tugikeskkond Helpific korraldab 28. jaanuaril Swedbank pangahoones Liivalaia 12 kell 14.00-17.00 tasuta infopäeva. Ürituse eesmärk on tutvustada Helpificut kui vabatahtliku ja tasulise abistamise platvormi ning lähiaja projekte. Huvilistele (üliõpilased, eakad) räägitakse, kuidas olla lihtsalt ja paindlikult isiklik abistaja erivajadustega inimestele – seda nii tasu eest kui ka vabatahtlikult. Abistajad ja abi saanud erivajadusega inimesed jagavad oma isiklikke Helpificu kaudu saadud kogemusi.

Infopäevale on oodatud puuetega inimeste ja eakate organisatsioonide/asutuste, sotsiaalhoolekande osakondade ning üliõpilasesinduste juhid, kuid ka erivajadusega inimesed, sotsiaaltöötajad, sotsiaaltöö ajakirjanikud, eakad ja üliõpilased. Koos moodustatakse vestlusringid, kus arutletakse, kes võiksid olla inimesed, kes soovivad pakkuda isikliku abistaja teenust ja kuidas nad üles leida. Kohal on viipekeeletõlgid, kes aitavad vaegkuuljatel ja kurtidel üritusest osa võtta.

Helpific on saanud alguse ideede arendamise võistluselt „Garage48 Enable” (tõlkes „Tee võimalikuks”). Publikulemmikuks valitud veebiplatvorm Helpific toob sotsiaalvaldkonda uuenduslikke ning mugavaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi, et muuta erivajadustega inimeste elu kergemaks ja võimaldada paremat toimetulekut. Helpific on paindlik inimeselt inimesele lahendus nii noortele kui eakatele.

Kangelasliku missiooniga Helpific, kelle visioon on saada parimaks ja suurimaks tugikeskkonnaks Euroopas aastaks 2020, pakkudes erivajadustega inimestele võimalust iseseisvamaks eluks, on jõudnud ka Ajujahi äriideede konkursil top 30 hulka ja valmistub osalemiseks järgmises vooruks. Just tasuline isikliku abistaja teenus on üheks otsustavaks elemendiks ettevõtte jätkusuutlikkuses ja finaali jõudmisel. Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss.

Swedbank soovib omalt poolt infopäeva toetada ruumide tasuta kasutusse andmisel ning kostitab külalisi kohvi ja teega.

Ürituse täpsem asukoht: Liivalaia 12, keskmine maja, pöördukse kõrvalt uksest sisse, 9. korrus.

Infopäevale registreerida saab https://goo.gl/cmlEN4.

Helpific veebileht: helpific.com/et
Facebook: facebook.com/Helpific

Olete palutud osalema Noorteseire aastakonverentsil „Erivajadustega noored noorsootöös“ neljapäeval, 18. veebruar kella 12.00–17.00 Nordic Hotel Forumis (Viru Väljak 3, Tallinn).

Juba traditsiooniks saanud noorteseire aastakonverentsil on sel korral keskne teema erivajadustega noored – nii nende kaasamine noorsootöösse kui ka õppimine formaalharidussüsteemis ja pärast õpingute lõpetamist tööturule suundumine. Konverentsi esimeses pooles antakse ülevaade erinevate uuringute peamistest tulemustest ning teises pooles otsitakse laudkondlikes aruteludes lahendusi kitsaskohtadele.

Ajakavaga saab tutvuda siin!

Osalema on oodatud eelkõige noortevaldkonna spetsialistid, praktikud ja noored. Olete lahkesti palutud kutset edastama ka oma kolleegidele ja erivajadustega noortele, nende esindusühendustele.

Konverentsist osavõtt on tasuta. Kuna kohtade arv on piiratud, palume osaluse kinnitamiseks täita registreerimislehe hiljemalt 8. veebruariks siin.

Iga osaleja saab kaasa värske Noorteseire aastaraamatu 2014-2015, mis kajastab noortevaldkonna arengut ja trende viimastel aastatel ning keskendub erivajadustega noortele noorsootöös.

Konverentsi korraldab Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lugupidamisega
Konverentsi meeskond
Kersti Kõiv, Noorteseire projektijuht
Poliitikauuringute Keskus Praxis

Lisainfo:
Valentina Batueva, Noorteseire meeskonna liige
Poliitikauuringute Keskus Praxis
Valentina.Batueva@praxis.ee
Telefon: +372 640 8015